De zorgrobot heeft het afgelopen jaar haar meerwaarden duidelijk kunnen bewijzen. De coronacrisis zorgde voor een forse toename van de werkdruk bij zorgpersoneel in verzorgingstehuizen. En dan waren er ook nog de strikte contact beperkende maatregelen die het werk van het zorgpersoneel nog ingewikkelder maakte.

Zorgrobots zoals SARA gingen in deze periode aan het werk om het welzijn van bewoners te vergroten en de druk op zorgmedewerkers te verlagen. Als sociaal hulpje namen deze robots werk uit handen door te zorgen voor passend vermaak, eenvoudige instructies en persoonlijke aandacht. De zorgrobot kan een praatje maken en verhalen vertellen, maar ook bewoners begeleiden bij beweegoefeningen.

Doorontwikkeling zorgrobot

Met de investering vanuit de BOM en Rabobank kunnen de functionaliteiten van de zorgrobot uitgebreid worden zodat SARA ook ingezet kan worden voor andere zorgvragen. Die ontwikkeling wordt in nauwe samenwerking met klanten en zorgleveranciers uitgevoerd. Daarmee wordt de zorgrobot in zijn geheel naar een hoger niveau getild, zo stelt de fabrikant.

“Deze nieuwe investering gebruiken we om samen met zorgverleners de robot verder te ontwikkelen. Denk aan spraakinteractie, die veel effect heeft op de beleving en het aansturen van de robot. We weten inmiddels dat 90 procent van de instellingen die bij de ontwikkeling van SARA zijn betrokken, de zorgrobot met succes inzet, bijvoorbeeld bij cliënten met onbegrepen gedrag. 40 procent wil de robot in het zorgplan van één of meerdere bewoners opnemen”, aldus Maartje Claassen van Sara-Robotics.

“SARA past uitstekend in onze Banking4Health strategie om missiegedreven (zorg)innovaties te helpen om sneller te ontwikkelen en uiteindelijk te introduceren in de markt. De resultaten uit de ‘logeeractie’ tijdens de pandemie en de co-innovatie met de huidige klantengroep laten zien dat SARA in de praktijk echt een aanvulling is voor het zorgpersoneel. Dat geeft een goede basis om samen met zorginstellingen verder te innoveren en invulling te geven aan andere relevante zorgvragen”, voegt Vincent Ruis, start- en scale up banker van de Rabobank daar aan toe.

“SARA is het enige zorgrobotplatform dat echt ondersteuning biedt doordat de robot autonoom werkt. Daardoor kan ze daadwerkelijk een verlengstuk worden van de zorg. En belangrijker: SARA Robotics werkt vanuit het principe dat het zelf de noodzakelijke bewijsvoering gaat leveren”, zegt Stephan Hulsbergen van de BOM. Dat is van belang om zorgverzekeraars ervan te overtuigen dat SARA thuishoort in het zorgpakket. SARA vervangt geen personeel, maar zorgt er wel voor dat er meer ruimte ontstaat voor het leveren van echte warme zorg.