Het kabinet zet hoog in om het personeelstekort in zorg en welzijn terug te dringen. In het voorjaar startte het actieprogramma Werken in de Zorg. De publiekscampagne Ik Zorg is onderdeel van dit programma.

‘Omdat je er veel van jezelf in kwijt kunt’

Het imago van de zorg moet beter, zodat meer leerlingen, zij-instromers en herintreders kiezen voor een baan in de zorg. Niet alleen online, maar ook via bioscoopreclames, billboards, voorlichting op scholen en tv-spotjes worden zoveel mogelijk mensen enthousiast gemaakt voor een baan in de zorg.


https://www.youtube.com/watch?v=1ZoHQsgFrqQ

600 verhalen van zorgmedewerkers

De campagne Ik Zorg laat zien hoe veelzijdig werken in zorg en welzijn is. Op de website ontdekdezorg.nl zijn persoonlijke verhalen te vinden van 600 mensen in uiteenlopende beroepen en opleidingen.

Daphne, Oncologie verpleegkundige , 29 jaar: Mijn vader is mijn voorbeeld: hij is IC verpleegkundige. Als klein meisje kwam ik graag kijken op zijn werk. Al die machines vond ik machtig interessant.

Je kunt verhalen selecteren op werkveld, opleiding, interessegebieden en achtergrond. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport): ‘Met deze campagne laten we zien hoe mooi en divers het werk in zorg en welzijn is. Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat het werk aantrekkelijker wordt, zodat mensen ook in de toekomst in de zorg willen blijven werken. Daarom kijken we hoe we het werk anders kunnen organiseren en hoe je het beste uit mensen kunt halen. Ook is het belangrijk om steeds weer te kijken hoe je de talenten van mensen het beste kunt inzetten.’

150 jonge ambassadeurs

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid): ‘Niemand kan beter uitleggen waarom werken in zorg en welzijn zo bijzonder en betekenisvol is dan de mensen die dat zelf elke dag met hart en ziel doen. Daarom staan de medewerkers zelf centraal in deze campagne. Zo’n 150 jonge professionals gaan in gesprek met middelbare scholieren over werken in Zorg en Welzijn.’ 

Bloggende en vloggende zorgmedewerkers

Om jongeren te interesseren voor het vak zijn er inmiddels diverse zorgmedewerkers die bloggen en vloggen over het vak. De bekendste is Tommie in de zorg. Ook zorginstellingen laten met vlogs van jonge medewerkers en stagiaires de leuke kanten van de ouderenzorg zien. Bekijk het vlog van stagiaire Nadia Oliveira:


https://www.youtube.com/watch?v=Xgqx6p55a6U

Bekijk alle vlogs en initiatieven om jongeren te inspireren

Actieprogramma ‘Werken in de Zorg’

De regering trekt de komende vier jaar 347 miljoen euro uit om meer studenten, zij-instromers en herintreders te laten kiezen voor een baan in de zorg. Het programma bestaat uit 3 pijlers:

  • Het imago van de zorg verbeteren zodat meer mensen voor de zorg te kiezen.
  • Beter leren in de zorg: iedere leerling en student kan rekenen op een stageplek.
  • Anders werken in de zorg: de zorg aantrekkelijker maken door de wensen van medewerkers centraal te stellen. 

Download het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ (pdf)