In de huisartsenpraktijken moeten dagelijks honderden telefoontjes beoordeeld worden. Deze gesprekken vormen een wezenlijk onderdeel in het werk van de assistentes en de organisatie van de praktijken, vertelt Sylvana Hazenveld: “Wij beoordelen de telefoontjes nu nog met de NHG-wijzer, opengeslagen op het bureau. Die triage wordt vervolgens in de SOEP-regels ingetypt in het HIS en opgeslagen. De zelfzorgadviezen die uit de NHG-wijzer komen, worden vervolgens mondeling aan de patiënten toegelicht. Wij denken dat dit veel efficiënter kan.”

Meerwaarde NTS in HIS

Huisartsenposten, spoedeisende hulpafdelingen en ambulancediensten maken al gebruik van de NTS. Hazenveld denkt dat de NTS ook meerwaarde biedt voor huisartsenpraktijken. “Wij vroegen Stichting NTS en onze EPD-leverancier of het mogelijk is om de NTS-schermen ook in ons EPD te krijgen. Daarmee ontsluiten we veel voordelen, zoals een gestructureerde uitvraag van de klachten en een gestructureerde triageregistratie.”

Daarnaast wordt een medisch kwalitatief geborgde urgentiebeoordeling mogelijk, evenals het behalen van efficiëntieverhoging in de telefonie en het geven van relevante zelfzorgadviezen. “We zijn blij dat de NTS de waarde hiervan inziet”, vervolgt Hazenveld. “Het past ook goed in ons gezamenlijke doel: de juiste zorg leveren op het juiste moment.”

Van theorie naar praktijk

EPD-leverancier ChipSoft had de schermen voor de huisartsenpost al in HiX zitten, hiervan kon relatief eenvoudig een HIS-variant gemaakt worden. Hazenveld: “Omdat dit de allereerste keer is dat een dagpraktijk gebruikmaakt van de NTS, hebben we ervoor gekozen om dit in een pilot-vorm te gieten, om te zien hoe een en ander in praktijk uitpakt.”

De pilot met het NTS in een HIS moet duidelijk maken of de huidige NTS aansluit op de behoefte in de dagpraktijk. Hazenveld denkt dat de integratie zorgt voor een zekerder gevoel bij de assistentes. “Zij komen automatisch tot de juiste urgentie en vervolgstappen.”

Voordelen patiënten

Ook voor de ruim 10.000 patiënten van de dagpraktijk zouden er voordelen moeten zijn. “Omdat wij hen gerichtere vragen kunnen stellen, kunnen wij hun zorgvraag beter inschatten en vaak al passende zelfzorgtools aanreiken. Dat scheelt hen een bezoek aan de praktijk. Daarnaast worden de telefoongesprekken met de patiënt efficiënter en daardoor de wachttijden korter.” Mocht de patiënt na triage toch naar de praktijk moeten komen, dan is de huisarts beter op de hoogte van de zorgvraag van de patiënt. “

De assistentes van Huisartsen Uden en Fonkelzorg Den Bosch gaan op korte termijn samenwerken in een medisch contactcentrum, met hetzelfde HiX-EPD. Hazenveld: “Hierdoor kunnen zij elkaar gemakkelijk helpen en vervangen bij drukte of ziekte. Inhoudelijk vragen kunnen zij stellen aan een regie-arts, die ook op die locatie aanwezig is. De introductie van de NTS-integratie sluit mooi aan op deze uitbreiding.”