Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen hun informatiesystemen – zoals een HIS of een EPD/ECD – veilig op basis van MedMij-afspraken met een PGO koppelen. Zo is per 1 september naar verwachting 96 procent van de huisartsen aangesloten. Eerder vandaag werd bekend dat de deadline voor het aansluiten op MedMij twee maanden verschoven is naar 31 augustus 2021.

Aansluiten op MedMij

Andere sectoren uit de zorg – ziekenhuizen, ggz-instellingen, instellingen voor langdurige zorg, geboortezorg, apotheken – zijn hard op weg om via hun VIPP-regelingen aan te kunnen sluiten op MedMij. Wanneer er ook voldoende DVZA-aanbieders zijn (dienstverlener zorgaanbieder – voor ontsluiting van de zorginformatiesystemen van zorgverleners), wordt verwacht dat PGO’s echt op grotere schaal gebruikt gaan worden.

Huisarts Stephanie Wouthuis ziet hierin alles kansen voor betere zorg, vertelt ze op PGO.nl. “Een PGO gaat een stap verder dan ons eigen patiëntportaal, omdat alle medische gegevens op één plek staan.” aldus Wouthuis. Zij was eerder dit jaar betrokken bij een GLG (gecontroleerde livegang) van een PGO, in dit geval om diagnostische gegevens via zo’n toepassing te ontsluiten. Er vinden momenteel meer van dergelijke GLG’s plaats om in de praktijk te testen of MedMij werkt zoals bedoeld is.

PGO: alle data op een plek

Wouthuis: “Nu nog moet je als patiënt je informatie ophalen bij allerlei verschillende portalen van verschillende zorgverleners. Met een PGO is dat probleem straks voorbij. Omdat de patiënt vóór het consult bijvoorbeeld de labuitslagen al kan inzien, kan hij zich beter voorbereiden op het gesprek. Met de gegevens uit een PGO kan ik patiënten veel gerichtere vragen stellen. Zo kan ik weer betere zorg verlenen.”

Deze ontwikkeling wordt gesteund door de in 2020 opgerichte PGO-alliantie. Deze alliantie, aangejaagd vanuit de Patiëntenfederatie, telt inmiddels meer dan 50 branche-, consumenten- en patiëntenorganisaties in de zorg. Het doel van MedMij-gecertificeerde PGO’s (nu zo’n 35) is om burgers op een veilige en betrouwbare manier medische gegevens op te laten halen bij en uit te laten wisselen met zorgaanbieders.

Antwoorden voor zorgverleners

Voor veel zorgverleners is het nog betrekkelijk nieuw dat patiënten een PGO hebben. Op PGO.nl vinden zij daarom een toolkit met informatie- en campagnemiddelen. De toolkit wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal. Ook staan op de site antwoorden op veel gestelde vragen zoals:

  • Wat als mijn patiënten verschillende PGO’s gebruiken?
  • Wat als mijn patiënt minder digitaal vaardig is?
  • Hoe weet ik of een PGO veilig is?

Verder biedt PGO.nl diverse leermiddelen en video’s over PGO’s, evenals een patiëntvriendelijke vertaling van ruim 5.000 medische termen. Daarnaast is er onder meer informatie te vinden over MedMij, het Nederlandse afsprakenstelsel voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.