De kern van persoonsgerichte zorg is om niet alleen naar de ziekte van de patiënt te kijken, maar om de patiënt te zien in het geheel van zijn leven. Het gaat er bijvoorbeeld om dat je niet meteen je checklist afwerkt, maar je eerst inleeft in de patiënt en van daaruit meedenkt. Huisarts Leonie Tromp: ‘Verdergaande persoonsgerichte zorg vraagt om een andere manier van denken en doen. Het vergt lef om het onvoorspelbare toe te laten in het consult.’ In deze video vertelt Leonie Tromp over haar ervaringen: 

Onderzoek RHC en Erasmus Universiteit Rotterdam

In het project ‘Anders denken, Anders doen’ werd persoonsgerichte zorg ingezet voor patiënten met multimorbiditeit (patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk), waarbij Zorggroep RCH en de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek deden naar de effecten. Wat blijkt? De investering in persoonsgerichte zorg is goed voor zowel de patiënt als de professional. Beiden zijn positiever over de mate van persoonsgerichtheid binnen de huisartsenpraktijken. Ook is er een positieve samenhang met de tevredenheid over de zorg. Associate professor Jane Cramm van de Erasmus Universiteit (foto): ‘Andere projecten laten zien dat verbeteringen in het bredere welzijn (fysiek, mentaal en sociaal) van patiënten heel lastig is en al helemaal bij patiënten met multimorbiditeit. Dit project laat zien dat het fysieke en het sociale welzijn bij patiënten aanzienlijk is verbeterd.’

Bekijk de factsheet Anders denken, Anders doen met de resulaten van het onderzoek (pdf) en het volledige onderzoeksrapport (pdf)

Investering in persoonsgerichte zorg loont

Praktijkondersteuner Sylvia van de Pol: ‘Als huisarts of praktijkondersteuner ben je iedere dag bezig met persoonsgerichte zorg. Maar in ons project blijkt tot onze verrassing dat het nog anders kan. En dat een kleine investering in verdergaande persoonsgerichte zorg al in korte tijd resultaat geeft.’ Bekijk de video van praktijkondersteuner Sylvia van de Pol:

Persoonsgerichte zorg vraagt bredere aanpak

Jane Cramm: ‘Verdergaande persoonsgerichte zorg vraagt om een bredere aanpak, gebaseerd op de 8 dimensies van persoonsgerichte zorg die voorgekomen zijn uit grootschalige internationale studie naar persoonsgerichte zorg. Organisaties die goed scoren op deze 8 dimensies laten betere uitkomsten zien, op organisatieniveau en voor de patiënten zelf.’

Bekijk de 8 dimensies in de factsheet ‘Anders denken, Anders doen (pag 2) (pdf)

Professionals bepalen zelf plan van aanpak

De deelnemende professionals aan dit project bepalen zelf hun plan van aanpak. De ervaring leert dat het heel goed werkt als je als zorgprofessional zélf de tools kiest die bij jou en je patiënten passen. Coaching, training on the job, scholing, een model of instrument voor ‘Samen beslissen’, ‘3 goede vragen’. Leonie Tromp: ‘Het is leuk om te ontdekken welke manier van persoonsgerichte zorg bij jou en de patiënt past.’ 

Anders denken, anders doen

‘Anders denken, anders doen’ is een project van Zorggroep RCH Midden-Brabant. RCH regelt met zorgaanbieders in de regio Midden-Brabant zorg voor patiënten op het gebied van onder andere diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziekten, GGZ en ouderenzorg. Bij RCH zijn 160 huisartsen aangesloten die zorg leveren aan meer dan 358.000 patiënten.