O2PZ is gericht op alle opleidingen van mbo, hbo, universiteit, tot bij- en nascholingen op alle niveaus. Het gaat niet om het ontwikkelen van een volledig nieuw lespakket, maar vooral om het optimaliseren van wat er al is, legt programmamanager Marijke Dericks-Issing uit op de site van ZonMw. Het door ZonMw gesubsidieerde programma is onlangs met twee jaar verlengd.

https://youtu.be/1nNsMPQ42rM”

‘Goede palliatieve zorg kun je leren’, zegt Dericks-Issing daar. ‘Bij palliatieve zorg wordt vaak gedacht aan de terminale fase, terwijl het veel meer omvat. Het gaat verder dan het medische aspect. Aspecten op psychisch, sociaal en spiritueel gebied zijn voor zorgvragers meestal veel belangrijker.’ Lees meer: Wat is palliatieve zorg?

E-book

Een van de resultaten van O2PZ is het e-book  ‘Palliatieve zorg: optimalisatie begint bij onderwijs’, gemaakt naar aanleiding van het symposium van het programma. Dat biedt een overzicht van bestaande initiatieven. Zo presenteerde het consortium Palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland een instrument ter ondersteuning van verpleegkundigen en verzorgenden bij morele dilemma’s met de naam ‘Cura’. De letters staan voor stappen die je kunt nemen als je iets dwars zit: Concentreren, Uitstellen, Reflecteren, Actie ondernemen.

Docenten van hogeschool Avans presenteerden hun methodiek ‘besluitvorming in de palliatieve zorg’, waarmee besluitvorming over bijvoorbeeld symptoombestrijding kan worden gestructureerd.

Keuzedeel

Adviseur Wies Wagenaar en Gerie Haartman, docent verpleegkunde van ROC Midden-Nederland vertellen in het e-book over de onderzoekspilot die gaande is met 4 ROC’s om te komen tot een goed keuzedeel palliatieve zorg voor het mbo. Aankomend voorjaar zullen de resultaten van die pilot bekend zijn.

Specifiek voor de dementiezorg zijn er verschillende initiatieven. Zo is er in het kader van het MAPRO dementieproject van de Saxion Hogeschool een Gesprekswijzer Dementie opgesteld, een praktische tool voor eerstelijns zorgmedewerkers.

Voor studenten geneeskunde en artsen is de toolbox Pasemeco in ontwikkeling waar nu al tal scholings- en bijscholingsmaterialen bijeen zijn gebracht, bijvoorbeeld over communicatieve vaardigheden en samenwerken.

Haalbaar

Zo zijn er veel initiatieven genomen, die de komende twee jaar een vervolg krijgen. ‘Het programma is voor mij pas geslaagd als het over 2 jaar is gelukt palliatieve zorg structureel in te bedden in het curriculum van mbo, hbo en wo’, zegt programmamanager Dericks-Issing. ‘En als zorgprofessionals inzicht hebben in alle bij- en nascholingen op gebied van palliatieve zorg. Dat is ambitieus, maar haalbaar’, aldus Dericks-Issing.