Het vorige overzicht verscheen in 2016. Sindsdien zijn er belangrijke nieuwe wetten bijgekomen zoals de nieuwe privacywet. Daarom is dit overzicht geactualiseerd.

Wat is er gewijzigd?

  • De onlangs in werking getreden verordeningen en wetten zijn opgenomen. Zo zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg toegevoegd. Daarnaast zijn de wijzigingen uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de beleidsregels rond de meldplicht geweld tussen cliënten in het overzicht opgenomen.
  • Verouderde wetgeving is verwijderd. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken zijn daarom niet langer in het overzicht opgenomen.
  • De voor de zorgmedewerker verplichte registraties uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn opgenomen.
  • Het begrippenkader is verder uitgebreid.
  • De leesbaarheid is verbeterd, onder andere door een andere indeling van de hoofdstukken.
  • De fabels en misverstanden uit het vorige overzicht zijn vervangen door feiten en zijn geactualiseerd.
  • Omdat de toekomstige Wet zorg en dwang (Wzd) erg leeft onder zorgmedewerkers, is hiervan een korte beschrijving toegevoegd.

Hoe gebruik je het overzicht?

Elk hoofdstuk is gewijd aan een bepaald onderwerp zoals het zorgplan of omgaan met medicatiegegevens. Je leest vervolgens in het kort een omschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving, een beschrijving van de wettelijk verplichte registraties en uiteindelijk feiten waarover in de praktijk geregeld misverstanden bestaan.

Het overzicht is ontwikkeld door Vilans samen met de Zorg Zaken Groep, Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).