In het nieuwe wetsvoorstel BIG II (Wet beroepen individuele gezondheidszorg), dat nog door het parlement moet, staat een nieuwe beroepstitel: de regieverpleegkundige. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige.

Overgangsregeling

Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo- of inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.

V&VN pleitte voor brede overgangsregeling


Het besluit van Bruins is een succes voor V&VN. De belangenbehartiger van verpleegkundigen en verzorgenden heeft de afgelopen jaren steeds gepleit voor een brede overgangsregeling waarvoor – naast hbo-opgeleide verpleegkundigen – ook mbo- en inservice-opgeleide verpleegkundigen met een gespecialiseerde vervolgopleiding in aanmerking komen. De minister werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Wetsvoorstel met nieuwe profielen

In het nieuwe wetsvoorstel BIG II is zowel voor het verpleegkundige als het regieverpleegkundige profiel helder opgeschreven wat er verwacht wordt van professionals. Iedereen die nu verpleegkundige is, kan verpleegkundige blijven. Voor hen verandert er niets in functie of taken.

Nieuw beroep: regieverpleegkundige

Je kunt ook de ambitie hebben om regieverpleegkundige te worden. Bij dit nieuwe beroep horen nieuwe functies en nieuwe taken: bijvoorbeeld het indiceren en organiseren van zorg in alle werkvelden, klinisch redeneren in complexe zorgsituaties en evidence based practice (gebaseerd op onderzoek) integreren in de uitvoering van de zorgverlening. Ook het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, clinical leadership en de zelfstandige bevoegdheid voor enkele voorbehouden handelingen, zijn taken die bij het nieuwe beroep horen. De nieuwe wet BIG II moet nog de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting wordt het voorstel op zijn vroegst halverwege 2020 wet.

Antwoorden op vragen

Bij veel verpleegkundigen leven vragen over deze nieuwe regeling en over de nieuwe beroepsprofielen. Inmiddels zijn diverse lijsten met vragen en antwoorden verschenen: