Waarom stijgt het aantal gedwongen opnames?

De ouderen die gedwongen worden opgenomen hebben dementie of psychiatrische problemen. Omdat veel verpleeg- en verzorgingshuizen gesloten zijn, wonen deze ouderen langer thuis. Ze krijgen hulp en ondersteuning van mantelzorgers. Deze doen hun uiterste best maar kunnen niet dezelfde zorg bieden als in een verpleeghuis. Als mantelzorgers ze vervolgens niet meer kunnen helpen is opname in een instelling vaak de enige oplossing.

Wanneer ga je over tot gedwongen opname?

Niels Mulder, bijzonder hoogleraar openbare en geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam en psychiater bij Parnassiagroep, zegt in het artikel in NRC dat ouderen uit huis geplaatst worden als het écht niet meer gaat. ‘Als ze te vaak verdwalen op straat of als er het risico is dat ze het gas aan laten staan, wordt om gedwongen opname gevraagd,’ zegt Mulder. Deze aanvraag kom meestal via de huisarts, politie, familie, of uit de zorg.

Volgens hoogleraar ouderenpsychiatrie Richard Oude Voshaar richt de psychiatrische zorg zich vooral op jongvolwassenen, omdat daarvan de meeste patiënten zijn. Volgens hem moeten behandelaren zich specialiseren in ouderenproblematiek om zo het aantal gedwongen opnames te verminderen.

Wet verplichte ggz

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz in. Deze wet moet ervoor zorgen dat het aantal gedwongen opnames afneemt. Hoe? Door de nieuwe wet krijgen cliënten en hun naasten meer inspraak in hun behandeling. Gedwongen behandelingen hoeven daarnaast niet meer altijd in instellingen plaats te vinden, maar kunnen ook thuis gebeuren. Bijvoorbeeld door iedere dag te controleren of cliënten hun medicijnen innemen.