Dat concluderen wetenschappers van het VUmc in een studie naar het effect van leeftijd op het verloop van de ziekte. Twee jaar volgden zij zo’n duizend patiënten in de leeftijd van 18 tot 88 jaar. Ze peilden de ernst van de klachten op verschillende momenten en keken ze hoe vaak depressies chronisch leken.

Depressie vaker chronisch

Het grootste verschil zat tussen de jongste (tot dertig) en de oudste groep (vanaf zeventig). Bij zeventigplussers had een depressie vaker dan bij jongeren een chronisch karakter, dat wil zeggen dat zij ten minste driekwart van de tijd met de klachten kampten. De verschillen in klachten tussen leeftijdsgroepen zijn voor het eerst in kaart gebracht. Het verband blijkt lineair: als je ouder wordt (vanaf veertig), wordt het lastiger om van een depressie te herstellen. De klachten zijn soms lichter, maar houden langer aan.

Reden voor verschillen niet duidelijk  

Een verklaring voor de verschillen in de leeftijdsgroepen konden de onderzoekers niet vinden. Onderzoeker Roxanne Schaakxs: ‘Het kan erop wijzen dat depressie als ziekte bij het ouder worden een andere vorm krijgt, waarbij standaardbehandelingen minder goed werken.’ Of de cognitieve achteruitgang een rol speelt is niet onderzocht. Schaakxs: ‘Mogelijk begrijpen oudere mensen de behandeling minder goed, waardoor ze minder snel herstellen.’ De studie verscheen in het medisch vakblad The Lancet Psychiatry.

Lees het volledige artikel in het Engels

Ouderen intensiever behandelen

Ouderen met een depressieve stoornis worden nu vaak op dezelfde manier behandeld als jongeren. Sanne Wassink, de nieuwe expert van het thema depressie op kennisplein Zorg voor Beter, is het eens met de onderzoekers van het VUmc dat dit anders zou moeten. Sanne: ‘Het zou goed zijn om ouderen vanaf het begin intensiever te behandelen, omdat zij minder snel genezen.’

Nieuwe expert depressie: Sanne Wassink

Sanne Wassink-Vossen is verpleegkundig specialist GGZ in de ouderenpsychiatrie bij GGNet Ouderen. Zij is behandelaar, beleidsprofessional en onderzoeker. Zij doet promotieonderzoek op het onderwerp depressie bij ouderen in relatie tot fysieke activiteit en functionele beperkingen. Vanuit het expertisecentrum ouderenpsychiatrie Nestor, is Sanne Wassink samen met psychiater  dr. Paul Naarding expert van het thema depressie op het kennisplein Zorg voor Beter.

Aandacht voor alle levensgebieden

Krijgt depressie bij ouderen een andere vorm of spelen er andere factoren mee? Die vraag legden we voor aan Sanne Wassink: ‘Ik denk dat de behandeling van een depressie bij ouderen beïnvloed wordt door wat er gaande is op andere levensgebieden. Bij ouderen verandert er veel in hun leven, zoals: het wegvallen van sociale rollen, fysieke en cognitieve achteruitgang en de toename van afhankelijkheid van anderen.’

Volgens Sanne is het belangrijk om depressie bij ouderen te behandelen volgens het protocol. Maar daarnaast is er waarschijnlijk winst te behalen door aandacht te besteden aan alle levensgebieden. Behoud of verbetering van functioneren op deze gebieden kan een positieve invloed hebben op depressieve klachten.

Begeleiding bij depressie

Hoe kun je iemand met depressie het beste begeleiden? Bekend is dat -naast medicatie- dagstructuur, gezonde voeding en meer bewegen de klachten kunnen verminderen. Bespreek met de cliënt eventuele gevoelens van eenzaamheid en moedig sociale activiteiten aan.

Lees meer over het ondersteunen van cliënten met depressieve klachten 

Stel je vraag!

Heb je een vraag over behandeling van depressie bij ouderen? Stuur Sanne een bericht of reageer hieronder.