Op dit moment missen er op www.levenseindeverhalen.nl verhalen over de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in de palliatieve zorg. Dit maakt dat er geen recht gedaan wordt aan het belangrijke samenspel tussen de vrijwilliger en professional in het bieden van goede zorg aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten.