Sinds de transities in 2015 heeft de gemeente een belangrijke rol bij het vormgeven van preventie en zorg in de wijk. Dit vraagt om samenwerking in de wijk tussen het medische en sociale domein. Samenwerking kan bijdragen aan effectievere doorverwijzing naar activiteiten en aanbod buiten de zorg bij patiënten met complexe problemen. 

Wanneer verwijst de huisarts door? 

Jeanny Engels, adviseur en onderzoeker bij Vilans: ‘Nu de druk op de huisartsenzorg toeneemt, is er ruimte nodig voor andere gespreksvoering, met soms meer tijd voor de patiënt en daardoor betere zorg en een aanbod op maat. Tegelijkertijd is er een duidelijke rolverheldering en taakafbakening nodig: wat doet de huisarts zelf en wanneer is verwijzen op zijn plaats? Dat is een grote uitdaging. De huisarts heeft een belangrijke rol als spil in de wijk, maar staat niet alleen. Samenwerking in de wijk kan op verschillende manieren vorm krijgen.’

Bekijk de NHG-Praktijkhandleiding ‘Samenwerken aan gezondheid in de wijk. Gezondere patiënten, niet alleen úw zorg’ (pdf) 

Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Gesprek gezondheidsvaardighedenUit het traject bleek: als zorgverleners patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden beter in beeld hebben en hun communicatie op hen afstemmen, begrijpen ze elkaar beter. Adviseur Karen Hosper van Pharos: ‘Wanneer de patiënt de arts beter begrijpt, zal de patiënt ook meer vragen stellen en meer vertrouwen krijgen in de zorgverlener. Op dat moment is er ruimte om ook andere signalen op te vangen en zo krijgt de arts een completer beter beeld van de problematiek, zowel medisch als sociaal. In het gesprek is het belangrijk dat adviezen op maat gegeven worden, passend bij de belevingswereld en het taalniveau van de patiënt.’ 

Lees de tips voor goede communicatie bij lage gezondheidsvaardigheden 

Eerst vertrouwen opbouwen

Een laaggeletterde patiënt vertelt: ‘Ik wil de dokter leren kennen. Vertrouwen in hem krijgen kost tijd. Pas als ik vertrouwen in hem heb, durf ik ook over mijn zorgen te praten.’ ‘Dat geldt voor veel patiënten, maar voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in het bijzonder,’ zegt Hester van Bommel, adviseur bij Pharos. ‘Belangrijk is om te achterhalen waarom bepaalde patiënten steeds terugkomen, waarom de behandeling niet aanslaat, waarom de adviezen niet opgevolgd worden en wat achterliggende factoren zijn, zonder hen een stempel te geven van ongemotiveerd zijn.’

Drie deelnemende praktijken

De drie deelnemende huisartspraktijken aan dit traject zijn: Malburgen (Arnhem), Hoograven (Utrecht) en Terwinselen (Kerkrade). Zij werken ieder op hun eigen manier aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Supermarkt Safari

Supermarkt Safari met suikerklontjes

In de wijk Malburgen in Arnhem zet de huisartsenpraktijk passende adviezen in over leefstijl. Zij organiseren een ‘Supermarkt Safari’ bij de lokale Albert Heijn in de wijk. De diëtist en leefstijlcoach begeleiden deze safari. Door voedingsmiddelen onder de loep te nemen die dagelijks genuttigd worden, leren patiënten direct hoe zij gezonder kunnen eten. Het werken met kleuren en het uitbeelden van ‘torentjes’ van suikerklontjes werkt illustratief. 

Samenwerking met buurtteam

Gezondheidscentrum Hoograven heeft een nauwe samenwerking tussen zorgverleners en het buurtteam bij patiënten met complexe problemen. Voor hen is het van grote meerwaarde als er een completer beeld is van de context van de patiënten. Zo kunnen adviezen en de ondersteuning beter afgestemd worden op de mogelijkheden en het dagelijkse leven van patiënten.

Het Taalhuis en Taalcafé

In de wijk Terwinselen in Kerkrade is er een samenwerking tussen de huisartsenpraktijk, de gemeente en Het Taalhuis en Taalcafé. Zij koppelen taal aan diverse thema’s, waaronder gezondheid. Het Taalhuis combineert taal met muziek en organiseert o.a. cursussen ‘Koken met Letters’ en wandelgroepen.

Artikel: ‘Eindelijk kan ik hen iets aanbieden’

Lees meer over de initiatieven voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in de drie wijken in het artikel ‘Eindelijk kan ik hen iets aanbieden’ (pdf) over de meerwaarde van samenwerking met partners buiten de huisartsenpraktijk dat in april verscheen in De Eerstelijns. Auteurs: Jeanny Engels (Vilans), Karen Hosper (Pharos), Hester van Bommel (Pharos).