Tijdens de eerste corona-lockdown in maart 2020 werd in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale middelen in de zorg. Ook zorgprofessionals in opleiding van Fontys Hogescholen die in deze periode stage liepen, ervoeren de impact van de lockdown en hoe de overgang naar online therapie is verlopen. Om te onderzoeken wat hun ervaringen waren met stage lopen in het algemeen en de mate van digitale inclusie in het bijzonder in deze tijd, heeft Fontys in maart 2020 een survey uitgevoerd.