De whitepaper is uitgebracht door IZZ, het ledencollectief van mensen in de zorg. Zij voerden een jaarlijkse monitor uit onder meer dan 10.000 zorgmedewerkers. IZZ vroeg haar leden ook naar ideeën om iets aan de regeldruk te doen. Schrapsessies organiseren op teamniveau was daarbij een van de ideeën die door meerdere zorgmedewerkers werd genoemd. 

Grotere kans op ziekteverzuim door werk

26,7 procent van de zorgverleners ervaren de regels en administratie in hun werk als onnodige bureaucratie. Zij vinden dat de registraties niet bijdragen aan betere zorg. Daarnaast kost het hen ook nog eens veel tijd en moeite om deze na te leven. Verder blijkt dat deze zorgmedewerkers minder bevlogenheid ervaren. Zij lopen bijna twee keer zoveel kans op ziekteverzuim door hun werk. 

Meer registratielast bij vast contract 

Zorgmedewerkers met een vast contract scoren gemiddeld hoger op regeldruk dan hun collega’s met een tijdelijk contract. Ook medewerkers die per week meer uren werken en langer werkzaam zijn in hun functie ervaren meer regeldruk dan andere collega’s. Dit lijkt erop te wijzen dat het uitvoeren van registraties en administratie vaker terechtkomt bij ervaren collega’s met een groot, vast contract. 

Wat zijn de oplossingen?

Er zijn ook veel mogelijke oplossingen genoemd om de regeldruk te verminderen. Naast het organiseren van schrapsessies, benoemden de IZZ-leden onder andere:

  • Meer vertrouwen hebben in zorgmedewerkers. 
  • Kritisch zijn of het registreren ook daadwerkelijk tot een betere kwaliteit van zorg leidt. 
  • Zorgorganisaties moeten niet alleen registraties als controle-instrument inzetten, maar alleen als het ook echt tot betere zorgverlening aan patiënten of cliënten leidt. 
  • Regeldruk die ontstaat door niet-zorgorganisaties kan verminderd worden wanneer zij onderling hun eisen, wijzigingen en tarieven op elkaar afstemmen. 
  • Zorgorganisaties moeten hun ICT-systemen binnen en buiten de organisatie koppelen. 

Kom naar onze schrap- en snapsessies

Wil je ook iets aan de regeldruk doen? Kom dan naar een van onze gratis schrapsessies. Hiermee ga je samen met je team aan de slag met het terugdringen van onnodige administratieve lasten binnen jouw organisatie . Je besteedt aandacht aan het snappen, schappen en verbeteren van regels en werkprocessen en je gaat naar huis met een concreet actieplan. 

Toch lukt het niet om alle registraties op deze manier aan te pakken. Sommige regels worden vanuit de overheid of inspectie opgelegd. Daarom is een vervolgstap de snapsessie. In zo’n sessie ga je met andere instanties en partijen in gesprek, zoals bijvoorbeeld de inspectie. Hierdoor krijg je beter zicht op het waarom van bepaalde registraties. Ook levert het deze organisaties input op waardoor op landelijk niveau registratiedruk beter kan worden aangepakt.