Aan het onderzoek naar de werking van de kunstalvleesklier, onder leiding van het UMC Utrecht, doen twaalf Nederlandse ziekenhuizen mee. Voor het onderzoek zijn in totaal 240 diabetes type 1 patiënten geselecteerd die die hun behandeldoel(en) niet halen. Dit zijn patiënten bij wie de bloedglucose minder dan 70% van de tijd binnen het doelbereik van 3.9 en 10 mmol/l zit, of meer dan 4% van de tijd onder 3.9 mmol/l.

Uiteindelijk moet de kunstalvleesklier voor een grote groep diabetes patiënten een einde kunnen maken aan het dagelijks, meerdere keren, moeten meten van bloedglucosewaarden en insuline spuiten. “Met de kunstalvleesklier heb je nog steeds diabetes, maar eigenlijk niet meer”, zegt Harold de Valk, internist-endocrinoloog in het UMC Utrecht en eindverantwoordelijk voor het onderzoek.

Kunstalvleesklier regelt insuline en glucagon

Met de bihormonale kunstmatige alvleesklier van Inreda Diabetic wordt de bloedglucose bij patiënten met diabetes type 1 volledig automatische gereguleerd door, indien nodig, insuline of glucagon toe te dienen. Tijdens het onderzoek zal de helft van de deelnemers behandeld worden met de kunstalvleesklier. De andere helft ontvangt de standaard diabeteszorg, bestaande uit insulinepentherapie, pomptherapie of gekoppelde sensor-pomptherapie zoals bijvoorbeeld de hybride kunstalvleesklier die onder anderen in het MCL gebruikt wordt.

Doel van het onderzoek is te achterhalen of de kunstalvleesklier effectievere zorg biedt dan de standaard diabetes hulpmiddelen die nu al worden vergoed. Aangenomen wordt dat de kunstmatige alvleesklier ervoor kan zorgen dat de tijd die patiënten binnen hun doelwaarden blijven verlengt wordt. Dat leidt uiteindelijk tot minder complicaties en dus ook minder zorgkosten. Daarmee zou aangetoond kunnen worden dat de kunstalvleesklier niet alleen medisch een beter alternatief is, maar ook kosteneffectiever dan de standaard behandelingen.

Onderzoek naar bijwerkingen glucagon

Tot slot wordt binnen het onderzoek ook gekeken naar HbA1c, de bijwerkingen van glucagon, en kwaliteit van leven. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het Zorginstituut een standpunt in of de kunstalvleesklier in het basispakket thuishoort.

“Er is al eens een kleine, niet-wetenschappelijke proef gedaan, waarbij zo’n 30 mensen korte tijd een kunstalvleesklier mochten gebruiken. Sommigen wilden ‘m na afloop eigenlijk niet meer teruggeven, want ze hadden nog nooit zó goed geslapen. Anderen zeiden leukere ouders te kunnen zijn voor hun kinderen en er waren familie en vrienden die rapporteerden hoe deelnemers weer degene werden van vóór diabetes type 1. Wij zoeken wetenschappelijk gefundeerde antwoorden op vragen over de effectiviteit, maar ook de kosteneffectiviteit en de veiligheid van de kunstalvleesklier”, aldus Harold de Valk.