“Dat moet beter, want hier is een enorme gezondheidswinst te halen”, aldus cardioloog dr. Pieter-Jan Vlaar van het Catharina Ziekenhuis uit. In de regio Eindhoven gaat het alleen al om enkele duizenden patiënten per jaar die onder verdenking van een zogenoemd ‘stil’ hartinfarct door de ambulancedienst gezien worden en naar een willekeurig ziekenhuis in de regio worden gebracht.

Bij je een hartinfarct sterft er een gedeelte van de hartspier af door zuurstofgebrek. Een hartinfarct ontstaat doordat één of meerdere van de kransslagaders deels afgesloten wordt. Om een acuut hartinfarct sneller te herkennen is het Catharina ziekenhuis samen met het Nederlands Hart Netwerk Zuidoost Brabant, een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen (Elkerliek, St Anna Ziekenhuis, Máxima MC en Catharina Ziekenhuis), huisartsen en de ambulancedienst het onderzoek gestart om de zorg voor patiënten die een zogenaamd ‘stil’ infarct doormaken, te verbeteren.

Medische innovaties

Het onderzoek wordt gedaan binnen een subsidie van drie miljoen euro die het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft ontvangen van ZonMW. Met het geld wil het centrum zijn rol als koploper bij de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties versterken.

De subsidie wordt ingezet om technologische innovaties en beslissingsondersteuning te onderzoeken op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Met name op het gebied van preventie, verbeterde uitkomsten en kostenbeheersing bij drie veelvoorkomende hartaandoeningen: verstopte kransslagaderen, vernauwde aortaklep en boezemfibrilleren. Op deze manier komen specialisten tot de beste aanpak voor elke, individuele patiënt.

De onderzoekers hebben een risicoscore ontwikkeld die naast het hartfilmpje een aantal risicofactoren doorloopt. Met behulp van een sneltest wordt eveneens gekeken of er signaalstoffen in het bloed aanwezig zijn die kunnen duiden op een hartinfarct, legt Vlaar uit: “De risicoscore moet bijdragen aan een vroegere herkenning en behandeling. Wanneer het hartfilmpje een onduidelijk beeld laat zien, maar de patiënt alle tekenen en symptomen van een hartinfarct vertoont, dan kan deze risicoscore helpen om daar in de ambulance al meer duidelijkheid over te geven.”

Minder schade door hartinfarct

Vlaar hoopt dat de risicoscore de betrokken patiënt sneller de juiste zorg op de juiste plek biedt. “Snel herkennen, handelen en behandelen. Hoe sneller we er bij zijn, hoe minder schade het hart ondervindt. Elke seconde telt wanneer iemand een hartinfarct heeft”, benadrukt de cardioloog. De risicoscore gaat onderzocht worden in de gehele regio.

Vlaar: “We doen het onderzoek binnen het Nederlands Hart Netwerk. Dat betekent dat alle partners op dezelfde manier met de risicoscore omgaan. Alleen door samen te werken, kun je de zorg voor patiënten verbeteren. Je bent met elkaar bezig om op de achtergrond de processen te optimaliseren waardoor de patiëntenzorg uiteindelijk beter wordt. Samenwerken tussen professionals uit de eerste, tweede en derde lijn is hierbij onmisbaar om dat te kunnen doen. Je hebt elkaar nodig.”