De gesprekken tussen arts en patiënt zijn complexe interpersoonlijke interacties. Daarbij speelt niet alleen informatieoverdracht een rol, maar ook subjectieve aspecten zoals de houden van de arts en de verwachtingen van de patiënt. Doel van het onderzoek van de HAN, waaraan iedereen die dat wil een aantal vragen over zijn of haar recente ervaringen hieromtrent kan beantwoorden, is het bieden van handvatten voor de verbetering van de communicatie.

Handvatten voor betere communicatie

Voor het onderzoek zijn door het Associate lectoraat Customer Insights van de Hogeschool Arnhem Nijmegen twee vragenlijsten samengesteld; een voor artsen en een voor patiënten. Hoe kan een arts voor een patiënt zorgen in plaats van de patiënt slechts te behandelen? In hoeverre geeft de arts bijvoorbeeld ruimte aan de patiënt om relevante aspecten over de leefsituatie te bespreken? Daarbij gaat het om de beleving en de verwachtingen van zowel artsen als patiënten.

Al deze informatie is, samen met de medische kan, helpt artsen bij het creëren van een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. Dat totaalbeeld is nodig om goede zorg te kunnen leveren. De HAN wil voor het onderzoek van zoveel mogelijk patiënten en artsen weten hoe zij het laatste gesprek tussen beiden beleefd hebben.

Meedoen aan het onderzoek

Deelname aan het onderzoek is volledig anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer zeven minuten. Zeven minuten waarin iedereen die meedoet een bijdrage levert aan het in kaart brengen van de communicatie tussen arts en patiënt. Hieronder staan links naar de twee vragenlijsten.

In beide vragenlijsten komen onderwerpen aan bod als de aard van het gesprek, tijdsduur, locatie (ziekenhuis, extern of via (beeld)bellen) en de voorbereiding.

Dat we nu door corona op afstand van elkaar leven, hoeft niet te betekenen dat we op afstand blijven. Nabijheid is belangrijk. Ook als het gaat om het contact tussen artsen en patiënten. Niet alleen effectieve communicatie is belangrijk voor goede zorg, ook de beleving van die communicatie.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.