Dementie betekent niet alleen problemen met het geheugen, maar ook veranderingen in stemming en gedrag, zoals onrust en snel geprikkeld zijn. Mensen met dementie hebben ondersteuning nodig bij het omgaan met de gevolgen van hun ziekte (zelfmanagement). Maar dat geldt ook voor hun mantelzorgers, concludeert verpleegkundige Judith Huis in het Veld in haar onderzoek Taking Care Together.

Bekijk het proefschrift Taking Care Together 

Zelfmanagement ondersteunen via mail 

Judith Huis in het Veld onderzocht of ondersteuning ook deels via mail gegeven kan worden. Mailcontact tussen een gespecialiseerd dementieverpleegkundige en een mantelzorger heeft meerwaarde bij het omgaan met gedragsveranderingen door de dementie. Judith: ‘Mantelzorgers bleken de informatie en de adviezen die zij van de verpleegkundige per mail ontvingen enorm te waarderen. Mede omdat deze was toegespitst op hun specifieke situatie. Daarnaast waren zij positief over de erkenning en waardering van de verpleegkundige die zij door het mailcontact ervaarden.’ 

Persoonlijke ondersteuning 

Verpleegkundigen kunnen mensen met dementie en hun mantelzorgers helpen door persoonlijke ondersteuning te bieden bij zelfmanagement. Judith: ‘Deze ondersteuning kan gedeeltelijk per mail plaatsvinden, maar kan het persoonlijke contact niet helemaal vervangen. Dit geldt zeker voor de persoon met dementie, maar ook voor de mantelzorger.’ Belangrijk is ook dat verpleegkundigen beschikken over voldoende vaardigheden om de online begeleiding te kunnen bieden. Extra scholing op dit gebied kan nodig zijn. 

Onderzoekspartners 

Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw, vanuit het programma ‘Tussen weten en doen II’. Betrokken organisaties bij de totstandkoming van dit proefschrift zijn het Nivel, Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC locatie VUmc, Trimbos-instituut, Geriant en Alzheimer Nederland.

Bron: VUMC.nl