De eerste afdeling die binnen het OLVG gebruik maakt van het XDS programma voor de digitale uitwisseling van beelden en verslagen is het zorgpad borstkanker. Het OLVG doet dat samen met het BovenIJ ziekenhuis. De komende periode zullen andere zorgpaden en ziekenhuizen volgen, te beginnen met het Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) ziekenhuis.

“XDS maakt het gemakkelijker om snel beelden in te zien die in andere ziekenhuizen zijn gemaakt, ook als er geen verwijzing is. Dit maakt de zorg beter, sneller en efficiënter. Het zal eraan bijdragen dat we minder vaak dubbel onderzoek doen, dat scheelt kosten maar is natuurlijk vooral patiëntvriendelijk”, vertelt Carolien Toxopeus, radioloog en innovatiearts netwerkzorg.

Toestemming voor digitale uitwisseling

Om de digitale uitwisseling van beelden en verslagen mogelijk te maken is naast XDS ook de expliciete toestemming van patiënten nodig. Die moet het ziekenhuis waar de beelden en verslagen gemaakt zijn toestemming verlenen deze informatie (digitaal) te delen met andere deelnemende ziekenhuizen binnen het zorgpad. Het vastleggen van die toestemming wordt geregeld bij de patiëntenregistratie, aan de balie of bij het Patiënten Servicepunt van het ziekenhuis. Daarnaast hebben patiënten de mogelijkheid om toestemming te verlenen via MijnOLVG, het patiëntportaal van het ziekenhuis.

“Een groot voordeel van de digitale uitwisseling van beelden en verslagen, vooral bij spoedpatiënten, is dat je de medische situatie veel beter kunt inschatten omdat je als arts direct kunt vergelijken met eerder gemaakte beelden uit andere ziekenhuizen”, aldus Carolien Toxopeus.

Tussenoplossing via TWIIN-portaal

In de komende periode wordt hard gewerkt aan de opschaling van XDS. Om de uitwisseling van gegeven op korte termijn verder te verbeteren is voor een ‘tussenoplossing’ via het TWIIN-portaal gekozen. Via dit portaal kunnen beelden worden verzonden en ontvangen via een adresboek, waar nu al 61 ziekenhuizen en 7 zelfstandige klinieken in staan.

Met de werkwijzen via het TWIIN-portaal worden momenteel in Noord-Holland al goede ervaringen opgedaan. Onder andere het BovenIJ, Amsterdam UMC en AVL zijn daar al op aangesloten. “Bij TWIIN-portaal is – anders dan bij XDS – nog wel de tussenkomst van een medewerker van de afdeling Radiologie nodig”, licht Carolien Toxopeus toe. Het OLVG is sinds 23 februari op het TWIIN-portaal aangesloten.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.