Het gaat volgens Noordwest om een belangrijke stap in de digitalisering van zorgpaden in de regio. Verwijsplatform ZorgDomein biedt een overzicht van de beschikbare zorg en de mogelijkheid om patiëntinformatie veilig te delen. Hiermee kan een zorgpad eerder én direct bij de juiste zorgverlener worden gestart. Dit moet bijdragen bij aan het toegroeien naar de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment.

Nauwe samenwerking voor ZorgDomein

De lancering van ZorgDomein in de regio Kop van Noord-Holland en Noord Kennemerland volgt uit een nauwe samenwerking tussen Noordwest, Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN), Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland (HONK) en Starlet. In eerste instantie is het platform ingericht voor de grootste groep verwijzers, huisartsen. Hun aanvragen voor eerstelijns diagnostiek en verwijzingen naar medisch specialisten van alle poliklinieken, het laboratorium, radiologie en het Gynaecologisch Centrum Alkmaar verlopen sinds 29 juni via ZorgDomein. Vervolgens wordt het platform stapsgewijs uitgebreid met andere zorgverleners, zoals de huisartsenpost, tandartsen en verpleeg-, verzorgings- en thuiszorgorganisaties.

Noordwest gebruikt het volledige pakket aan functionaliteit ZorgDomein en is als ontwikkelpartner intensief betrokken bij de verdere technische doorontwikkeling van het platform. Bij elke uitbreiding bekijken de partijen welke functionaliteit in het pakket meest relevant is voor Noordwest en de regionale ketenpartners. Voorbeelden zijn betere samenwerkings- en communicatiemogelijkheden tussen huisartsen en medisch specialisten, keuzehulpen die patiënten vooraf aan een verwijzing kunnen raadplegen, online afspraken maken door patiënten en inzage voor zorgverleners binnen Noordwest in de beschikbaarheid van verpleeg- en thuiszorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Digitaal gastvrij ziekenhuis

De ontwikkeling van ZorgDomein is binnen Noordwest onderdeel van het programma ‘Digitaal gastvrij ziekenhuis’. Hiermee zet het ziekenhuis in op een versnelling van de digitale transformatie, die momenteel in het (landelijke) zorglandschap gaande is, vertelt Alexander Lopes Cardozo, chirurg en CMIO bij Noordwest.

“Steeds meer patiënten willen hun zorg online kunnen regelen, zoals hun dossier inzien of online afspraken maken. Doordat we deze digitale omgeving als ketenpartners gezamenlijk inrichten, heeft de patiënt zelf de regie over de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. De technische expertise van ZorgDomein biedt hierbij goede, betrouwbare ondersteuning. Voor de patiënten die hun afspraken in het ziekenhuis liever telefonisch maken, blijft dit natuurlijk mogelijk.”