Uitkomsten van de peiling: 

  • De helft van alle verpleegkundigen en verzorgenden ervaart in hun organisatie nog steeds een tekort aan beschermingsmiddelen. In verpleeghuizen en de wijkverpleging ervaart meer dan de helft een tekort. Met stip op één als het gaat om de tekorten: voldoende adequate mondneusmaskers.
  • Ruim één op de drie verpleegkundigen en verzorgenden ervaart druk om zonder voldoende beschermende middelen toch zorg te verlenen. In wijk en verpleeghuis is dat bijna de helft. In de wijkverpleging ervaart bijna een kwart van het personeel druk van de leidinggevende om onbeschermd zorg te verlenen.
  • Volgens vier op de tien ondervraagden bieden de richtlijnen van het RIVM onvoldoende bescherming. Onder wijkverpleegkundigen is dat de helft. 
  • 7 op de 10 ervaart een zwaardere psychische belasting dan normaal.

Lees de volledige resultaten van de peiling op de website van V&VN

Coronasterfte in verpleeghuizen loopt terug

Vorige week (20 – 26 april) overleden in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen 60 procent meer mensen dan normaal. De ‘oversterfte’ in verpleeg- en verzorgingshuizen is daarmee verder gedaald, concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM op basis van de voorlopige cijfers tot en met eind april. Ook de oversterfte onder ouderen die niet in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen is gedaald. In de week van 6 – 12 april stierven de meeste mensen in verpleeghuizen; meer dan een verdubbeling. Dit zijn landelijke cijfers. De situatie kan per verpleeghuis natuurlijk verschillen. 

CBS-cijfers tellen iedereen mee

Op het voorlopig dieptepunt van de coronacrisis, in de week van 30 maart tot 5 april, overleden er ruim 60 procent meer Nederlanders dan normaal. Inmiddels is de oversterfte gedaald tot iets minder dan 30 procent.

Deze cijfers van het CBS geven aan hoeveel mensen er overlijden vergeleken eenzelfde periode vorig jaar. Bij de dagelijks gepubliceerde cijfers van het RIVM worden alleen sterfgevallen opgenomen waarbij met een test corona is vastgesteld. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mensen dat overlijdt aan corona waarschijnlijk twee keer zo hoog is dan de cijfers van het RIVM aangeven. Vooral mensen die thuis overlijden en ook vaak in verpleeghuizen (en niet getest zijn), worden niet opgenomen in de RIVM cijfers. Deze cijfers van het CBS geven dus een beter beeld of we nu over de piek heen zijn.  

9 zorgmedewerkers overleden aan corona

Op 31 april werd bekend dat er 14.000 zorgmedewerkers zijn van wie bekend is dat ze het coronavirus hebben of hebben gehad. Van de zorgmedewerkers werden er 458 opgenomen in het ziekenhuis. Negen zorgmedewerkers zijn tot dusver aan het coronavirus overleden; zes van hen hadden al gezondheidsproblemen.