De samenwerking tussen de verloskundigenpraktijken en de verloskundige zorg in het Nij Smellinghe biedt diverse voordelen die de geboortezorg ten goede komen. Door de fysiek korte lijnen tussen de verschillende zorgverleners kunnen zij sneller en eenvoudiger met elkaar overleggen. Voor zwangere vrouwen is de nieuwe, gecombineerde, Vrouw en Kind polikliniek een manier om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het ziekenhuis.

Wolkom, de Geboortegolf en Nij Smellinghe, werken al langere tijd samen. Eind 2019 besloten de zorgorganisaties de samenwerking uit te breiden door vanuit hetzelfde digitale verloskundig dossier te gaan werken. De volgende belangrijke stap in deze samenwerking is nu genomen, met het verlenen van verloskundige zorg vanuit één lokatie. Het voornaamste doel van de nauwere samenwerking is ervoor te zorgen dat zwangeren de meest optimale zorg, afgestemd op de invdividuele behoeften, kunnen ontvangen.

Verloskundige zorg op juiste plek

De samenwerking heeft in principe geen gevolgen voor de behandeling van zwangere vrouwen die voor Wolkom of Geboortegolf gekozen hebben. Zij blijven onder behandeling bij hun eigen eerstelijns verloskundige. De twee praktijken houden vooralsnog één dagdeel per week hun spreekuur op in de polikliniek Vrouw en Kind in het Nij Smellinghe.

Het grote voordeel van die lokatie en de nauwe samenwerking met de gynaecologen en klinisch verloskundigen van het ziekenhuis is dat de verloskundigen van de twee praktijken zonodig direct kunnen overleggen met de specialisten van het ziekenhuis. Dat is een belangrijke stap op weg naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

“Als de zwangere vrouw klachten heeft waarover overleg nodig is met een gynaecoloog of klinisch verloskundige uit het ziekenhuis, zoals bij zwangerschapsdiabetes of een hoge bloeddruk, dan is het spreekuur in Nij Smellinghe een uitkomst. Samen met de klinisch verloskundigen en gynaecologen van Nij Smellinghe kunnen we meteen het vervolg van de verloskundige zorg uitstippelen en bespreken. Uiteraard bespreken we dat samen met de zwangere “, aldus Paulien Raspe, verloskundige bij de Geboortegolf.

“Een zwangere vrouw krijgt een medische indicatie als er complicaties optreden of als deze te verwachten zijn. Dat zal zo blijven. Bij mildere (te verwachten) problemen is het prettig als de eigen verloskundige de situatie bespreekt met de klinisch verloskundige en gynaecoloog, zodat we samen een zorgpad voor de zwangere vrouw kunnen uitstippelen. Op die manier kun je een medische verwijzing soms voorkomen”, vertelt gynaecoloog Pieter van den Hurk van Nij Smellinghe.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.