Voor zorgmedewerker en vrijwilliger

Op Palliaweb staat informatie over de zorgpraktijk en praktijkvoorbeelden. Ook zijn er opleidingen en trainingen te vinden.  Of je nu vrijwilliger, verpleegkundige, specialist, onderwijskundige of beleidsmaker bent, Palliaweb voorziet iedereen die in of voor palliatieve zorgverlening werkt van relevante en actuele informatie. 

Deel je informatie

Palliaweb wil mensen, organisaties en informatie met elkaar in contact brengen. Alle informatie op de site is voorzien van een contactpersoon die je voor vragen of opmerkingen kunt mailen. Naast informatie tot je te nemen wordt je ook gestimuleerd om kennis, ervaringen en tools te delen en zo beschikbaar te stellen voor het veld. Heb je zelf specifieke kennis of informatie die anderen kan helpen bij de (organisatie van) zorg voor patiënten, gebruik dan de knoppen onderaan elke pagina om dat kenbaar te maken. Het is de bedoeling dat de inhoud van de website nog verder groeit. 

Thema Palliatieve zorg op Zorg voor Beter

Deze nieuwe website overlapt deels met de informatie die bij het thema Palliatieve zorg op Zorg voor Beter staat.