Begin november 2020 lanceerde VWS-programma Zorg voor Innoveren de subsidieregeling ‘Training tot digicoach’ om het aantal coaches te stimuleren. De regeling heeft tot doel de digivaardigheid van medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties te vergroten. Met de voucherregeling kunnen zorg- en welzijnsorganisaties die vallen onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet, een voucher aanvragen om medewerkers te laten trainen tot digicoach.

Digicoach in huis

Steeds meer zorgorganisaties hebben inmiddels een digicoach in huis, aldus Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale Vaardigheden. “Er zijn inmiddels duizenden digicoaches opgeleid. Daaraan heeft de subsidieregeling van ZonMw, waarmee een zorgorganisatie financiële ondersteuning krijgt om digicoaches op te leiden, een grote bijdrage geleverd.”

Veel van de organisaties met zo’n coach leven echter met veel vragen over de formele invulling, zoals: welke competenties moet een digicoach precies hebben, in welke functiegroep moet hij worden ingedeeld en maak je er een rol of een functie van? In de praktijk zetten zorgorganisaties een digicoach op diverse manieren in.

Actualisatie profiel

Bij de meeste zorgorganisaties wordt de digicoach nu ingezet als rol, naast de eigen functie. Daarom is de coach (nog) niet als ijkfunctie in het FWG-systeem opgenomen. Toch maken steeds meer organisaties er een volwaardige functie van. De coalitie Digivaardig in de zorg had al een competentieprofiel van een digicoach. De explosieve groei aan digicoaches en de inmiddels brede ervaring met deze rol maakte het volgens de organisatie het hoog tijd het profiel te actualiseren.

De nieuwe voorbeeldbeschrijving vervangt het oude competentieprofiel. Eind april presenteerden FWG en Digivaardig in de zorg al een praktisch overzicht met 400 digitale vaardigheden en vier voorbeeldfunctieprofielen waarin digivaardigheden zijn opgenomen. Zo kunnen werkgevers concreet het gesprek aangaan met medewerkers over de digitale vaardigheden die ze minimaal moeten beheersen of ontwikkelen voor hun functie. Alle documenten zijn opgesteld in samenwerking met zorgprofessionals in de praktijk.

De voorbeeldfunctiebeschrijving is hier te downloaden.

Op 11 juni komt ICT&health editie 3 uit. In een bijdrage in het blad omschrijft Suzanne Verheijden de rollen die een digicoach wel én niet heeft in relatie tot andere digitale functies in een organisatie.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.