In Nederland hebben ongeveer 24.000 mensen dementie op jonge leeftijd, dat wil zeggen: jonger dan 65 jaar. Bij dementie op jonge leeftijd bevinden mensen zich in een andere levensfase dan bij dementie op latere leeftijd. Dat betekent dat er meer en andere partijen bij betrokken zijn: de persoon met dementie en zijn omgeving, specialistische kenniscentra, bedrijfsartsen, de GGZ, eerstelijnshulpverleners, dagbesteding, respijtzorg en gespecialiseerd casemanagement. Het betrekken en benutten van de kennis, competenties en ervaringen van alle relevante partijen in de regio is belangrijk. 

Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd 

Goede zorg voor jonge mensen met dementie staat beschreven in de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd (pdf, 2015). Een leidraad voor zorgorganisaties, regio’s en dementienetwerken om hun zorgaanbod vorm te geven, ontwikkeld door het Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd. De kennisbundel is bedoeld als hulpmiddel om de zorgstandaard te implementeren in de regio.

Vijf thema’s en geleerde lessen 

De handreiking is opgebouwd uit vijf thema’s:  

  • Wie voelt zich verantwoordelijk? 
  • Zijn we samen aan de slag? 
  • Hoe krijg je de achterban mee? 
  • Wat willen we bereiken? 
  • Wat vind de doelgroep er zelf van? 

De thema’s geven informatie hoe je te werk kunt gaan bij het (regionaal) ontwikkelen, organiseren en borgen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten. Daarbij is gebruik gemaakt van de geleerde lessen uit de regio’s Drenthe, Eindhoven en Nijmegen. Bekijk de stappen, tips, opdrachten en voorbeelden van zorgprogramma’s voor dementie op jonge leeftijd. 

De kennisbundel is ontwikkeld in het kader van project UNICITY werkpakket 4. In dit meerderjarig project werkten het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, Alzheimer Centrum Radboudumc en Vilans aan de verbetering van de zorg- en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten.