Ook na 4 gesprekken liggen de partijen die onderhandelen over een nieuwe cao UMC nog ver uit elkaar. Werkgevers komen uiterlijk 5 februari met een voorstel, waarover in de week van 22 februari wordt overlegd.

Er is maar weinig financiële ruimte voor een salarisverhoging in de nieuwe cao UMC, zeggen de werkgevers. Foto: Unsplash

Het grootste knelpunt is het salaris. De vakbonden willen een salarisverhoging vanaf 2021 voor iedereen die onder de cao UMC valt. Daar is niet genoeg financiële ruimte voor, zegt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Voorstel werkgevers

De NFU pleit voor een ‘gerichte loonsverhoging op de grootste knelpunten zoals bij de verpleegkundige zorgprofessionals en klinische (ondersteunende) functies’, zegt Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC. Hoe de werkgevers die loonsverhoging voor zich zien, staat in het voorstel waar ze deze week mee komen.

Meer hordes

Vakbonden en werkgevers zijn het grotendeels eens over welke vraagstukken ze willen aanpakken. Zo willen ze allebei een hogere toeslag voor onregelmatige diensten, zeggenschap en loopbaanontwikkeling stimuleren, en afspraken over eerder kunnen stoppen met werken, zoals in de cao VVT. Maar hoe deze wensen te vertalen in een nieuwe cao is nog onderwerp van discussie.

Vervolg

De partijen willen nog niet speculeren over eventuele vervolgstappen als ze er de komende weken nog steeds niet uitkomen. De vakbonden komen uiterlijk in de week van 22 februari met een gezamenlijke reactie op het voorstel van de NFU.

JeroenWapenaar