Er waren twee belangrijke factoren die ertoe bijgedragen hebben dat het Gelre besloten heeft het oude elektronische patiëntendossier te vervangen. Ten eerste paste het bestaande EPD niet meer bij de kwaliteitseisen die in de toekomst gesteld worden. Daarnaast was het ziekenhuis op zoek naar een EPD dat beter aansluit bij de ambities op het gebied van zorginnovatie.

EPD voor de toekomst

De overstap naar het HiX EPD zorgt onder andere voor een verlaging van de registratie- en beheerslast voor zorgverleners. Zij krijgen op hun pc, laptop of mobiele device gebruiksvriendelijke functionaliteiten aangereikt die optimaal aansluiten bij hun rol binnen het zorgproces. Zo komt er ook een verpleegkundigen-app en een specialisten-app, waarmee de zorgprofessionals gegevens aan de bron of elders kunnen raadplegen of vastleggen.

Die tijdswinst wordt gebruikt om meer tijd aan de werkelijke zorg, en patiënten, te kunnen besteden. Eenmaal geregistreerde gegevens kunnen handig en eenvoudig worden hergebruikt en zorgverleners die samen een patiënt behandelen, beschikken over elkaars registraties. Uiteraard benadrukt het ziekenhuis dat medische gegevens van patiënten nooit met andere zorgverleners gedeeld worden zonder dat patiënten daarvoor expliciet toestemming gegeven hebben.

Uitwisselen patiëntgegevens

Een ander belangrijk voordeel van het HiX EPD is het feit dat het uitwisselen van patiëntgegevens voor betrokken zorgverleners makkelijker en gebruiksvriendelijker wordt. Belangrijk omdat behandelingen tegenwoordig, in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, op verschillende plekken plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is het, samen met thuiszorgorganisaties in de regio, dichter bij huis aanbieden van chemo- en immunotherapie.

“Onze meerjarenstrategie ‘Zorg beter voor elkaar’ wordt ondersteund door het nieuwe EPD. We kijken continue hoe we waarde kunnen toevoegen voor patiënten en zorgverleners. Samen met onze patiënten beslissen we over de beste zorg in zijn of haar persoonlijke situatie. Ook werken we steeds nauwer samen met zorgpartners in de regio, zodat we ook met hen samen bepalen welke zorg waar geboden kan worden”, aldus Gelre bestuurslid Edwin Maalderink.