Rondom iedere cliënt is een netwerk van familie, buren, professionals en vrijwilligers actief. Als zorgverlener ben je steeds meer een samenwerkingspartner. Samenwerken en verbindingen leggen hoort bij je vak. Wanneer je de mensen in jouw wijk kent en op de hoogte bent van elkaars aanbod, kun je elkaar makkelijker vinden en naar elkaar doorverwijzen.

Naar het nieuwe thema samenwerken in de wijk 

Leggen van verbindingen

Expert Barbara de GroenExpert Barbara de Groen: ‘Soms is juist het probleem dat een inwoner nauwelijks de beschikking heeft over een sociaal netwerk. Ook dan is het leggen van de juiste verbindingen belangrijk.’ Kijk voor ideeën en hulpmiddelen op de pagina ‘Versterk het netwerk van je cliënt’. 

Over de domeinen heen 

Barbara de Groen: ‘Vragen van ouderen gaan nooit alleen over gezondheid. Ze gaan ook over welbevinden, sociale contacten, zelfstandig functioneren en financiën. Het één beïnvloedt het ander. Daarom is samenwerken over de domeinen heen belangrijk, zodat je ouderen echt verder kunt helpen.’

Praktijkvoorbeelden van samenwerking 

gezonde wijkEen voorbeeld? ‘Welzijn op recept’, waarbij de huisarts of poh ouderen met psychosociale klachten doorverwijst naar de welzijnscoach. Geen medicijnen, maar activiteiten zijn dan de remedie. In Rotterdam is het project ‘Even buurten’ succesvol. ‘Even buurten’ versterkt het informele netwerk van ouderen waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bekijk meer goede voorbeelden 

Waar beginnen?

Barbara de Groen: ‘We krijgen vaak de vraag: waar moet ik beginnen? Er zijn zoveel hulpverleners in de wijk. Wij adviseren altijd: begin bij de contacten die je al hebt, bijvoorbeeld de huisarts in het gezondheidscentrum waar je al komt. Hou het klein, begin met kleine succesjes en bouw het verder uit.’ Meer adviezen voor een goede samenwerking van zorgverleners zelf? Ga naar 10 tips voor een goede samenwerking

Breng je wijk in kaart

Een goed vertrekpunt kan ook zijn: jouw wijk in kaart brengen. Wie zijn er actief en wat gebeurt er allemaal? Dat geeft veel aanknopingspunten en ideeën. Op de pagina Breng je wijk in kaart vind je hiervoor de tools en hulpmiddelen. 

Spil in de wijk

Cartoon spil in de wijkHoe zorg je nu dat professionals in zorg en welzijn zo goed mogelijk samenwerken? In de publicatie ‘De spil in de wijk’ krijg je antwoord op deze vraag. Voor deze publicatie spraken onderzoekers met 20 zorgprofessionals die een spilfunctie in de wijk vervullen. Wat is volgens hen belangrijk in de samenwerking? Wat werkt? Lees 9 tips voor een betere samenwerking en randvoorwaarden voor de spilfunctie op de pagina Samenwerking zorg en welzijn.

Doe het niet alleen!

Bespreek het belang van samenwerken met je team of met de organisatie. Zorg dat de organisatie samenwerken faciliteert. Bijvoorbeeld door tijd vrij te maken voor samenwerking. Barbara de Groen: ‘Het is fijn als je manager het ondersteunt dat je als wijkverpleegkundige of poh naar de dagbesteding gaat om te kijken hoe het er daar aan toegaat. Zodat je er meer over kunt vertellen aan clienten en beter weet waar je naar doorverwijst.’

Online training

Hoe ontwikkel je je tot een professional met antennes naar de wijk? Welke competenties horen daarbij? Lees meer over de competenties van de wijkprofessional of volg een gratis online training.