Bekijk het nieuwe thema Intimiteit en seksualiteit

Praktische tips en casussen

Het thema bevat informatie over intimiteit en seksualiteit (tot op hoge leeftijd is dit een belangrijk onderwerp) en geeft tips over hoe zorgmedewerkers dit onderwerp op een respectvolle manier bespreekbaar maken. Daarnaast zijn er 12 uitgewerkte casussen van collega’s in de zorg: Hoe gaan zij om met soms heel lastige dilemma’s?

Tips: intimiteit in het verpleeghuis

Je wilt dat iemand zichzelf kan zijn.

‘Intimiteit en seksualiteit zijn onderdeel van een gezond en fijn leven van ieder mens, en dat willen we toch ondersteunen bij onze cliënten? Dit hoort bij persoonsgerichte zorg’, zegt Henry Mostert, expert van Vilans. ‘Je wilt dat iemand zichzelf kan zijn. Nabijheid ervaren met mensen die dierbaar zijn, is hierin een belangrijk goed. Dit is intimiteit. Maar hoe doe je dat in het verpleeghuis?’ Hierover staan in het thema diverse tips, bijvoorbeeld over het respecteren van privacy en hulpmiddelen zoals een duobed of tussenstuk bij een matras zodat partners samen kunnen slapen.

Bewustwording

Daarnaast blijft seksualiteit belangrijk in het leven, ook bij ouderen. Mostert: ‘Seks is vaak een taboe en eigenlijk komt seks alleen ter sprake als probleem, als ongeremd of ongewenst gedrag.’ Dat moet anders, vindt Mostert. ‘We willen medewerkers helpen zich meer bewust te zijn van het belang van intimiteit en seksualiteit als een onderdeel van een positief gezond leven en hen helpen het onderwerp bespreekbaar te maken met cliënten en verwanten.’ In dit thema staan diverse tips hoe je wensen rond intimiteit bespreekbaar kunt maken. De video’s kunnen ook helpen om het onderwerp in het team te bespreken. Daarnaast bevat dit thema aanbevelingen hoe organisaties en teams verbeteringen kunnen doorvoeren.

Heeft seksualiteit aandacht binnen jouw organisatie?

Plaats een nieuwsberichtje over het nieuwe thema Seksualiteit en intimiteit op het intranet van jouw organisatie. Je kunt hiervoor dit persbericht gebruiken: ‘Aandacht voor intimiteit en seksualiteit hoort bij goede zorg’ (Word, 15 april 2019)

Vernieuwingstraject


Intimiteit en seksualiteit is een van de thema’s binnen het vernieuwingstraject van de ouderenzorg Waardigheid en trots. Een groot deel van dit thema is gebaseerd op de publicatie ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’ van Waardigheid en trots.