Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin wel meer dan 30 professionals betrokken voor zorg, welzijn en onderwijs. Voor hen ontwikkelden Vilans en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. Een hulpmiddel om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin.

Download de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin (pdf)

Mindmap en praktijkvoorbeelden  

De reflectietool helpt zorgverleners om de zorg, ondersteuning en het onderwijs af te stemmen op de behoeften van kind en gezin.

Reflectietool kind en gezin

De tool bestaat uit diverse materialen:

  • Een mindmap (zie pag. 41) om alle zorg en ondersteuning van een gezin in kaart te brengen 
  • 8 (film)portretten van gezinnen die vertellen hoe zij de samenwerking met professionals ervaren
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden
  • Tips om zelf te werken aan integrale zorg voor kind en gezin

Download de reflectietool (pdf)

Verpleegkundige kwaliteitsstandaard kindzorg

De reflectietool hoort bij de kwaliteitsstandaard verpleegkundige kindzorg thuis. De nieuwe kwaliteitsstandaard is ontwikkeld voor kinderverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, transferverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen met expertise in de zorg voor zieke kinderen. Daarnaast is de kwaliteitsstandaard bedoeld voor andere professionals die te maken hebben met kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving zoals kinderartsen, huisartsen, paramedici, gedragskundigen en professionals in het onderwijs.

Download kwaliteitsstandaard verpleegkundige kindzorg thuis (pdf)

Medisch Kindzorgsysteem 

De belangrijkste aanbeveling van de Kwaliteitsstandaard is om de kinderverpleegkundige zorg te organiseren volgens het Medische Kindzorgsysteem (MKS). Dat is een nieuwe manier van indiceren, organiseren en uitvoeren van kindzorg buiten het ziekenhuis voor kinderen tot en met 17 jaar. Het MKS doorloopt vier fases:

  1. Een verwijsboom die inzicht geeft onder welke wetgeving de zorg in de thuissituatie valt en of deze vergoed wordt.
  2. Een hulpbehoeftescan die in kaart brengt welke behoeften een kind, maar ook de rest van het gezin heeft. 
  3. Een zorgplan kind & gezin: overkoepelend zorgplan dat meebeweegt met de veranderend behoeften van het kind en gezin.
  4. De beslisboom afsluiten zorgplan kind & gezin: het vervolgtraject inzichtelijk maken.  

Voor iedere fase zijn hulpmiddelen en tools ontwikkeld. 

Lees meer over het Medische Kindzorg Systeem en de tools


https://www.youtube.com/watch?v=acpjuvkiDUo

Aan de slag met de kwaliteitsstandaard

Projectleider Rianne Breman-Gijzen van Vilans: ‘Je kunt samen met collega’s in jouw organisatie of in jouw regio in gesprek gaan: wat staat er in de kwaliteitsstandaard? Aan welke aanbevelingen voldoen we al en aan welke nog niet? Welke ideeën zijn er voor het in de praktijk brengen van de aanbevelingen waar we nu nog niet aan voldoen? De praktische tools van het Medische Kindzorgsysteem kunnen hierbij behulpzaam zijn, zo kun je bijvoorbeeld aan de slag met de hulpbehoeftescan.’

Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden 

De kwaliteitsstandaard voor het zieke kind en gezin is ontwikkeld door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) in nauw en veelvuldig overleg met kinderverpleegkundigen, kinderartsen en ouders van kinderen die zorg in de eigen omgeving nodig hebben. V&VN heeft met subsidie van ZonMW de regie voor het ontwikkelen van nieuwe kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De Kwaliteitsstandaard voor het zieke kind en gezin is de eerste van het V&VN Programma Kwaliteitsstandaarden die is opgeleverd. 

In dit artikel lees je de belangrijkste punten uit de kwaliteitsstandaard (pdf, 2018)