Het nieuwe expertiseprofiel is ontwikkeld door de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) in samenwerking met het werkveld. In het profiel worden de competenties van de Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg beschreven. Uitgangspunt van het profiel is dat casemanagement bij moet dragen aan de best mogelijke zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten.  

Naar het Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg

Competenties van de casemanager

Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk ZorgDe casemanager dementie sociaal werk zorg (swz) heeft generieke kwalificaties en vaardigheden en specifieke kennis van sociaal werk in de zorg. De competenties zijn beschreven aan de hand van de 7 CanMEDS-rollen:

  • Zorgverlener
  • Communicator
  • Samenwerkingspartner
  • Reflectieve ‘Evidence-Based Practice’-professional 
  • Gezondheidsbevorderaar
  • Organisator
  • Professional en kwaliteitsbevorderaar

Opleidingseis: sociaal werk in de zorg

De casemanager dementie swz is hbo-opgeleid met het opleidingsprofiel sociaal werk zorg (swz). Dit profiel bestaat nog niet zo lang, er zijn nog geen professionals mee afgestudeerd. Ook zou de casemanager dementie swz volgens dit profiel een toekomstig erkende opleiding casemanagement dementie moeten volgen.

Dementieverpleegkundige

In 2017 actualiseerde de V&VN-vakgroep Casemanagers Dementie (nu vakgroep dementieverpleegkundigen) het competentieprofiel van de casemanager dementie. De V&VN beschreef het expertisegebied vanuit een verpleegkundige invalshoek en koos voor de naam dementieverpleegkundige. De opleidingseisen voor de dementieverpleegkundige zijn: een hbo-opleiding verpleegkunde en een aanvullende opleiding casemanagement dementie, die o.a. de V&VN aanbiedt. 

Eenduidigheid in casemanagement 

De afgelopen jaren was er veel discussie over de casemanager dementie. Professionals met uiteenlopende vooropleidingen voerden het vak op verschillende manieren uit. Hierdoor ontstond verwarring bij zorgverleners, cliënten en hun naasten. De aangescherpte competentieprofielen en opleidingseisen moeten bijdragen aan de verdere professionalisering en positionering van casemanagement dementie.