Zibs hebben als belangrijkste doel om hergebruik van informatie in de zorg mogelijk te maken. Nictiz ontwikkelt zibs in samenwerking met zorgprofessionals en beheert ze. Programma’s zoals Registratie aan de Bron, Medicatieoverdracht, MedMij en VIPP gebruiken zibs voor digitale informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional en voor hergebruik van zorginformatie voor kwaliteitsverbetering en onderzoek.

Sinds 1 maart 2013 publiceert Nictiz zibs in pre-Publicaties en Publicaties. Een pre-Publicatie is een soort voorportaal, een opstap naar de definitieve Publicatie. Een pre-Publicatie heeft als doel om early adopters op de hoogte te brengen van wijzigingen en nieuwe zibs. Een Publicatie is de formele publicatie. De laatste Publicatie van de zibs was in 2020 .

Meer evenwicht beheerproces zibs

Zorgpartijen zibs gebruiken, willen volgens Nictiz meer evenwicht tussen de noodzakelijke gewenste stabiliteit van de zibs uit de Publicatie en de gewenste verbeteringen en innovaties. Dit vraagt om een andere opzet van de pre-Publicaties.

Op hoofdlijnen betekent deze verbetering van het beheerproces een duidelijker onderscheid tussen pre-Publicaties en Publicaties. Bij pre-Publicaties wordt ruimte gecreëerd voor verbeteringen en innovaties. Publicaties zijn gericht op stabiliteit. Het voorstel is op 21 juni 2021 met de Autorisatieraad zibs besproken. De Autorisatieraad kan zich vinden in dit voorstel.

Openbare consultatie

Nictiz vindt het belangrijk dat dit voorstel transparant is en aansluit op de wensen van onder andere ICT-leveranciers. Daarom geeft het instituut iedereen de gelegenheid om feedback te geven via een openbare consultatie. Een e-mail naar [email protected] is hiervoor genoeg. Men ontvangt per e-mail het voorstel en hoe feedback te geven. De consultatie eindigt op vrijdag 23 juli om 17:00 uur.

Het beheerproces van de zibs is gebaseerd op de norm NEN7522. Het Zib-centrum van Nictiz vervult daarin de rol van functioneel beheerder, technisch beheerder en distributeur. Lees hier meer over (Pre-)Publicaties.

De Publicatie2020 en de pre-Publicaties vind je op www.zibs.nl.