De PWD (Perinataal Woordenboek & Dataset) informatiestandaard beschrijft goede digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg (zwangerschap en geboorte). Het doel is om de communicatie tussen zorgverleners en cliënten goed af te stemmen. Deze afstemming geldt met name in acute situaties waarbij de gezondheid van moeder en kind gevaar loopt.

Het beschikbaar stellen van de FHIR-standaard van HL7 (Health Level Seven International Health-Care Standards Organization) sluit aan bij landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling. Voorbeelden zijn de Basisgegevensset Zorg (BgZ) van Registratie aan de bron en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van MedMij.

Naadloze aansluitende zorg

Het uiteindelijke doel van de FHIR-versie is naadloos aansluitende zorg faciliteren voor moeder en kind rond zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van cliënt en kind, zoals de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

De FHIR Implementation Guide 1.0 van de standaard voorziet in een zogenaamde ‘mapping’ (vertaling) op de informatiestandaard Geboortezorg 2.3. De verwachting is dat de FHIR Implementation Guide 1 met enkele aanvullingen in de toekomst ook voorziet in mappings op:

  • Informatiestandaard Geboortezorg 3.1 (Kraamzorg).
  • Informatiestandaard Geboortezorg 3.2 (complete Geboortezorg op basis van zorginformatiebouwstenen of zibs).
  • Babyconnect en MedMij.

De standaard is onder andere ontwikkeld voor gebruik in landelijke programma’s als Babyconnect en MedMij. Het beheer is in handen van Nictiz, namens de organisaties KNOV, NVOG, NVK, CPZ, BO geboortezorg, RIVM, Perined en Patiëntenfederatie Nederland.

Gegevensuitwisseling in geboortezorg

Het afgelopen jaar faciliteerde VIPP Babyconnect steeds meer stappen in de richting van veilige, standaard digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Die stappen betreffen zowel het invoeren van standaarden als praktijkproeven om de werking van de standaarden te testen.

Zo kunnen in de regio Noord-Holland Noord gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken veilig digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Het gaat vooralsnog om de zwangerschapskaart en informatie nodig bij acute geboortezorg. De pilot is volgens VIPP-programma Babyconnect een mijlpaal. Het toont dat veilige digitale gegevensuitwisseling mogelijk is tussen alle zorginformatiesystemen in de geboortezorg. Het Dijklander en verloskundigenpraktijken Om De Noord en Enkhuizen en Andijk realiseerden de livegang, samen met leveranciers Orfeus, Vrumun, ChipSoft, HINQ, ZW Connect en IVIDO.

VIPP Babyconnect heeft eind maart met Máxima MC aangetoond dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg binnen enkele maanden en tegen lage kosten gerealiseerd kan worden. Nu ervaren gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen nog altijd problemen met het delen van gegevens vanuit zorginformatiesysteem met geboortezorgverleners, zoals de kraam- of jeugdgezondheidszorg, buiten het ziekenhuis. Aanpassingen zijn kostbaar en laten vaak jaren op zich wachten. De proef toonde dat digitale gegevensuitwisseling eenvoudig, goedkoop en snel gerealiseerd kan worden. Daarbij worden de patiëntgegevens vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem vertaald naar zorginformatiebouwstenen (zibs) in FHIR.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.