In Nederland is nog genoeg werk te verzetten op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Waarom zouden we ons hier dan ook buiten de landsgrenzen mee bezighouden? In de paper ‘Waarom Europa’ benadrukken adviseurs Elise Peters en Vincent van Pelt van Nictiz het belang van een gezamenlijke Europese aanpak. Wij vroegen hen naar hun visie op het specifieke nut van deze gezamenlijke Europese aanpak, voor Nederland.