‘Bij ons in de wijk hebben we vaak mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen’, zegt diëtiste Yvon Albers van zorgorganisatie Careyn. ‘Om deze mensen goed te bereiken is een multidisciplinaire aanpak en het geven van dezelfde informatie belangrijk. Ook zorgen we voor een warme overdracht tussen zorgverleners. Wat dat is? We geven dan extra aandacht in de vorm van een aanvullend verhaal of door even mee te lopen naar de fysiotherapeut als die toch in de praktijk zit.’

Aanpassen van leefstijl

Om deze groep te bereiken deed gezondheidscentrum Hoograven in Utrecht mee aan het project ‘Laaggeletterdheid is van gewicht’. In dit project leer je hoe je laaggeletterden herkend, het gesprek met ze aangaat en hoe je informatie geeft.

Wat zijn de moskeedagen?

Tijdens de moskeedagen zijn zorgverleners twee dagen in de moskee. Op de eerste dag meten ze de bloeddruk, bloedsuiker en gewicht van cliënten. ‘Van getallen kun je direct zeggen of ze goed of slecht zijn’, zegt praktijkverpleegkundige Gonnie Vollebregt van Hoograven. ‘Daarom zijn deze metingen een extra trekker voor deze groep.’

Uiteindelijk krijgen mensen op de eerste dag een briefje mee waar de uitslagen op staan. Die kunnen ze meenemen naar de adviesgesprekken die ze bijvoorbeeld met een huisarts of praktijkverpleegkundige hebben. ‘Daar wordt dan ingegaan op: “Wat kun je bijvoorbeeld doen als je een hoge bloedsuiker hebt?” De moskeedagen werken goed omdat ze zo toegankelijk zijn. Zo zijn er tolken aanwezig die vertalen in het Berbers en Arabisch’, zegt Vollebregt.

Workshops

Op de tweede dag kunnen mensen drie workshops volgen over voeding, diabetes en beweging. Het ochtendgedeelte is voor de vrouwen, de middag voor de mannen. ‘Wat goed werkte is dat we de moskeedagen vlak voor de Ramadan hebben georganiseerd. Hierdoor konden we ook adviseren of mensen met suikerziekte nou beter wel of niet mee kunnen doen!’ vertelt Vollebregt.

Ramadan en suikerziekte

We respecteren hun gewoontes en spelen daar op in.

‘Met de moskeedagen sluiten we echt aan bij hun belevingswereld en geven we ze extra aandacht’, zegt Vollebregt. ‘We respecteren hun gewoontes en spelen daar op in. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen; “Je mag niet meedoen aan de Ramadan, want je hebt suiker.” Maar dan weten we dat iemand toch stiekem mee gaat doen. Dan kun je beter je advies insteken op hoe je op z’n veilig mogelijke manier met de Ramadan mee kunt doen. Dan heb je grotere kans dat het ook wordt opgevolgd’, besluit Albers.