Bolscher: “Je mag de zakjes niet in de afvalbak doen. De informatie op de etiketten van de medicatiezakjes bevat namelijk privacygevoelige informatie van een cliënt die beschermd moet worden. Deze informatie mag niet zomaar in de afvalbak waar iedereen het uit kan halen en kan lezen. Het gaat hierbij om de privacywetgeving. Dat geldt zowel in de intramurale zorg als in de thuiszorg als de zorgmedewerker het beheer van de medicatie heeft overgenomen.’

Hoe ga je om met privacygevoelig afval?

Bolscher vindt het belangrijk dat je als organisatie met elkaar afspreekt hoe je op een verantwoorde wijze omgaat met privacygevoelige afval. Dit zijn mogelijke oplossingen die binnen zijn gekomen bij Zorg voor Beter:

  • Aparte afvalbakjes of een speciale afvalcontainer voor privacygevoelige informatie, en deze laten  afvoeren/vernietigen, net als privacygevoelige documenten.
  • Er zijn zakjes waarbij de inkt op de etiketten in water oplosbaar is: dus met een natte vinger erover of onder de kraan, en het is weg.
  • Er zijn apotheken die baxterzakjes op basis van papier hebben. Het lijkt plastic, maar het is papier. Daardoor kun je de lege zakjes afvoeren via het vertrouwelijk papier of versnipperen.


Praktijkvragen

Antoinette Bolscher, expert van het thema Medicatieveiligheid, geeft antwoord op vragen uit de praktijk over medicatieveiligheid. Het afgelopen jaar heeft ze meer dan 200 vragen beantwoord! Lees de vragen en antwoorden.

– Vragen over dubbele controle

– Vragen over medicatieveiligheid

Baxterrollen

Een Geneesmiddel distributiesysteem (GDS), zoals baxterrollen, is een verpakking waarin medicijnen zijn verdeeld in eenheden per toedieningstijdstip en op naam van een cliënt. Het voordeel hiervan is dat een cliënt langer zelf zijn of haar eigen medicatie kan beheren. Bij een GDS is de medicatie door de apotheek voorverpakt. De apotheek is dus verantwoordelijk voor de inhoud. Deze medicatie hoeft dan ook niet meer dubbel gecontroleerd te worden.