Het maken van een hartfilmpje, of CTG, van een ongeboren baby wordt doorgaans vooral uitgevoerd wanneer de zwangere vrouw het kindje niet meer voelt bewegen. Dit betekent overigens niet dat er dan ook altijd iets (ernstigs) aan de hand is, maar om dat zeker te weten, wordt een hartfilmpje gemaakt. Tot voor kort moesten de vrouwen voor deze relatief eenvoudige controle vrijwel altijd naar het ziekenhuis. Dat is dankzij de mobiele CTG-apparatuur zoals die nu bij Treant Zorggroep ingezet wordt dus niet meer nodig.

“Dit is zorg die prima buiten de muren van het ziekenhuis geleverd kan worden. Dit initiatief past binnen ons streven om de juiste zorg op de juiste plek te bieden”, vertelt Jacquelien Oving, verloskundige bij verloskundigenpraktijk Katja & Jacquelien in Emmen.

Mobiele CTG-apparatuur bij verloskundige

Binnen het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep zijn onlangs een aantal verloskundigenpraktijken – New Life, Eve, Volle Maan, Katja & Jacquelien – voorzien van mobiele CTG-apparatuur. Het apparaat bestaat uit een kleine tablet en twee sensoren die op de buik van de zwangere geplakt worden. Een sensor meet de hartslag van de baby en de andere sensor registreert de activiteit in de baarmoeder.

Als het hartfilmpje gemaakt is, dan wordt deze via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de vakgroep Gynaecologie van Treant. “Wij beoordelen samen met de verloskundige elk CTG, dus de kwaliteit van deze zorg op afstand is gegarandeerd”, vertelt gynaecoloog Pelinck.

Zoals gezegd betekent de komst van mobiele CTG-apparatuur dat zwangeren die onder de drie aangesloten verloskundigenpraktijken vallen vanaf nu niet meer naar het ziekenhuis hoeven voor een hartfilmpje. “Zeker voor vrouwen die ver van het ziekenhuis wonen, kan het lastig zijn om op korte termijn vervoer te regelen. Het is fijn dat een CTG bij hen thuis of in de praktijk van hun verloskundige kan worden gemaakt”, aldus Jacquelien Oving.

De de zomer van vorig jaar werd in het Haaglanden MC besloten om de compacte CTG-apparatuur rechtstreeks mee te geven aan zwangere vrouwen met een medische indicatie. Zij konden dan zelf, thuis, een CTG van de ongeboren baby maken die vervolgens op afstand beoordeeld werden door de artsen in het ziekenhuis. Die oplossing werd destijds bedacht vanwege de beperkingen die de toen geldende coronamaatregelen met zich mee brachten, waardoor een bezoek aan het ziekenhuis niet mogelijk was.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.