Het Máxima MC en Dianet hebben met de ingebruikname van de dialysehub in zorgcentrum Valkenhof een primeur voor deze regio te pakken. “De dialysehub is een goed alternatief voor patiënten die stabiele dialyses hebben en niet thuis willen dialyseren. Op deze manier kunnen ze buiten het ziekenhuis, dichter bij huis dialyseren”, aldus Sander Keet, internist-nefroloog in MMC en betrokken bij de realisatie van de dialysehub.

De dialysehub is een ruimte op een locatie buiten het ziekenhuis waar dialysepatiënten gedialyseerd kunnen worden. De behandeling gebeurt dus nog steeds binnen een zorginstelling. Daar is ook altijd een dialyseverpleegkundige van Dianet aanwezig is om te assisteren.

Dialysehub bespaart vooral reistijd

Dialysebehandelingen worden door veel patiënten, die meestal drie keer per week behandeld moeten worden, als ingrijpend en tijdrovend ervaren. Dialyseren in de eigen omgeving, of regio, is een wens die bij veel van deze patiënten leeft. Met de komst van een dialysehub in de regio wordt de nu in ieder geval al de tijd die het kost om van en naar het ziekenhuis te rijden, ingekort. Daarnaast wordt ook de kleinschaligere setting van de dialysehub, waar twee patiënten tegelijk behandeld kunnen worden, als positief ervaren.

“Ik zou thuis kunnen dialyseren, maar ik wil thuis geen ziekenhuissetting. De dialysehub is voor mij een goede middenweg tussen het ziekenhuis en thuis. Hier heb ik meer privacy, dat vind ik ook erg prettig”, vertelt dialysepatiënt Mieke de Bruin.

Thuis dialyseren is overigens ook al een prima alternatief om de belastende reistijd van en naar het ziekenhuis in te kunnen korten. Ruim een jaar geleden startte het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) met het aanbieden van thuisdialyse aan patiënten met peritoneaaldialyse (PD), ook buikvliesspoeling genoemd.