Binnen één jaar moeten aanbieders die dat nu nog niet doen gaan werken met een andere manier van het registreren van de zorg die verleend is. Deze nieuwe manier van registreren kost minder tijd van zorgmedewerkers.

Veel ergernis over 5-minutenregistratie

De 5-minutenregistratie zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen. De registratie werd eerder al geschrapt uit de wet- en regelgeving. Toch bleef de maatregel in de praktijk bestaan. Daar komt nu uiterlijk volgend jaar een einde aan.

Verantwoording op basis van planning

De nieuwe werkwijze wordt ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’

Zorgmedewerkers gaan straks hun uren verantwoorden op basis van de planning die vooraf wordt gemaakt. Op die manier leg je verantwoording af over kwaliteit in plaats van over tijd. Zo hoeft de wijkverpleegkundige niet meer achteraf tot op de minuut te registreren welke zorg is geleverd.

Hulp bij de overgang

Voor allerlei vragen en ondersteuning bij de overgang naar deze nieuwe werkwijze wordt er onder andere een helpdesk ingericht. Daarnaast gaat een team van het ministerie van VWS en de NZa het komende jaar aanbieders helpen die moeite hebben om van de minutenregistratie af te komen.

https://www.youtube.com/watch?v=qAZDTFGin4w

Heb jij de minutenregistratie al afgeschaft?

Heeft jouw organisatie de minutenregistratie al afgeschaft? Of zijn ze van plan dat te gaan doen? Laat het weten en stuur een mail naar j.vandijkhuizen@vilans.nl.

Factchecker over registraties in de wijkverpleging

In de Factchecker wijkverpleging lees je allerlei praktische dilemma’s rondom registraties, waar deze vandaan komen, wat de achterliggende reden is van een regel en hoe je de registratielast kunt beperken. In deze Factcheker komt ook de 5-minutenregistratie aan de orde.

De Factchecker is ontwikkeld door Vilans samen met het ministerie van VWS, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Branchevereniging BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep.