Ondanks een aangenomen motie voor een betere beloning voor zorgverleners verandert minister Van Ark niets aan de arbeidsvoorwaarden voor verpleegkundigen. Dat schrijft ze in een Kamerbrief.

Een beter salaris voor verpleegkundigen? Niet van het huidige kabinet, al blijft het onderwerp op tafel liggen. Foto: Unsplash

De motie voor een betere beloning voor zorgverleners werd vorig jaar in vergelijkbare vorm meerdere keren weggestemd en 1 keer ‘per ongeluk’ aangenomen. Vorige week werd nam een ruime Kamermeerderheid de motie aan toen regeringspartijen D66 en ChristenUnie met de oppositie mee stemden.

‘Past niet bij demissionaire status’

Het huidige kabinet is demissionair na de toeslagenaffaire. Het laat veel nieuw beleid liever aan een nieuw kabinet. Investeren in structureel betere arbeidsvoorwaarden vraagt veel ‘fundamentele keuzes’, schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg): welke doelgroep, hoeveel geld moet erbij en waar moet dat vandaan komen? Een voorstel daarover doen past niet bij de demissionaire status van het kabinet, vindt de minister.

Uiterlijk 1 april advies meer waardering

Er komt wel vóór 1 april een verkenning van knelpunten en kansen rondom instroom, behoud, werkplezier en waardering in de zorg. Dit al eerder geplande advies komt van de Sociaal-Economische Raad (SER), een belangrijk adviesorgaan van de regering. In deze verkenning staan ook scenario’s met betere arbeidsvoorwaarden, schrijft de minister. De SER-verkenning moet er voor 1 april zijn zodat de uitkomsten meteen op tafel liggen bij de kabinetsformatie.

JeroenWapenaar