“Digitaal contact blijkt vaak net zo goed te werken als fysiek”, stelde Wenselaar in EenVandaag. “Het bespaart vermoeiende ritjes naar het ziekenhuis of de huisarts. En het zorgt ervoor dat iedereen in Nederland – los van plaats of zorgaanbieder – gelijke behandeling en mogelijkheden heeft. Aan partijen in de zorg is het nu de taak om de successen, goede ervaringen en voortgang te behouden. En om die zó in te zetten dat digitale zorg ook echt waarde toevoegt aan de huidige gezondheidszorg.”

Doorpakken met digitale zorg

Natuurlijk leent niet alle zorg zich voor digitale toepassingen, of voor iedereen, ziet Wenselaar. “Maar we moeten wel doorpakken op de overwonnen koudwatervrees, het enthousiasme bij patiënten en de tijdswinst die we behalen met digitale zorg. Dat is tijd die we keihard nodig hebben. Bijvoorbeeld bij de inhaalzorg na corona, of door de oplopende personeelstekorten.”

Menzis kent volgens de voorzitter inmiddels legio goede regionale voorbeelden van digitale zorgtoepassingen, die de zorgverzekeraar graag beschikbaar wil maken voor zo veel mogelijk mensen. Zoals het online huisartsenspreekuur ArtsOnline. En COPD en Hartfalen in Beeld, waarmee patiënten thuis worden gemonitord. “Daarom ondersteunen we het pleidooi van Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland om het keuzerecht op digitale zorg te verankeren in de wet.”

Zo hebben alle patiënten die dat willen, toegang tot digitale zorg, meent Wenselaar. “En zo kunnen we innovatie en opschaling ervan versnellen. Voor het toegankelijk en betaalbaar houden van onze gezondheidszorg is dat essentieel.”

Herhaalde oproep keuzerecht

Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie deden eerder deze week een herhaalde oproep om het aanbod en de keuzevrijheid van en voor digitale zorg de komende jaren verder uit te breiden. Zij vroegen het nieuwe kabinet het keuzerecht hiervoor vast te leggen. De mogelijkheid voor iedereen die daarvoor in aanmerking kan komen om te kiezen voor digitale zorg is een thema dat al vaker naar voren gekomen is, ook bij zorgverzekeraars afzonderlijk.

In maart van dit jaar deed de Patiëntenfederatie al een beroep op de regering om het keuzerecht hiervoor wettelijk te regelen. ZN en de Patiëntenfederatie willen de bekendheid en mogelijkheden van digitale zorg samen vergroten. Dat zullen zij onder anderen doen met behulp van voorlichtingscampagnes. De twee initiatiefnemers zien daarbij een actieve rol voor zorgverleners weggelegd.

Digitale zorg basisrecht

In de herfst van 2020 klopten zes artsen uit diverse disciplines met een vergelijkbare boodschap aan bij het ministerie van VWS: keuzevrijheid voor digitale zorg moet volgens hen een basisrecht zijn voor elke patiënt. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Patiëntenfederatie stelden juni vorig jaar dat dit actief als optie moet worden aangeboden.