Een van de voorbeelden die zorgen voor extra administratieve lasten voor zorgverleners in de thuiszorg is het gebruik van personenalarmering. De registratie ervan is namelijk zeer tijdrovend. ‘Wij willen cliënten met personenalarmering zonder zorg op dezelfde wijze gaan inboeken als onze cliënten die zorg ontvangen van ons. Nieuwe technologieën in het cliëntendossier maken het mogelijk die registratie te vereenvoudigen’, geeft Sabine Veldhuijzen aan.

Registratieformulieren

De grootste uitdaging bij de registratielast en regeldruk van personenalarmering ligt echter in het feit dat vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de verwerking van de alarmeringsformulieren van cliënten niet door de zorgverleners mogen en kunnen worden bijgewerkt op een laptop.

Extra tijd in beslag

‘Wijkverpleegkundigen kunnen op dit moment de administratie van alarmeringen alleen doorvoeren via een vaste computer op een van onze kantoren op de wijklocaties’, vertelt Veldhuijzen. Daardoor neemt het inboeken van personenalarmeringen van cliënten zonder zorg extra tijd in beslag. En het betekent meer registratielast voor de zorgverleners. Immers, zij moeten na de verzorging van de alarmeringscliënt naar kantoor komen om een registratieformulier uit te draaien, deze in te vullen en ze vervolgens handmatig in het systeem weg te boeken.

Schrap- en snapsessies


In 2019 organiseren sociale partners VVT, het ministerie van VWS en Vilans 14 schrap- en snapsesseis voor verpleeghuizen en de wijkverpleging. Tijdens de schrapsessies ga je met jouw collega’s aan de slag om de regeldruk binnen jouw organisatie in kaart te brengen en terug te dringen.

Koppeling met zorgdossier

Een tijdrovend klusje, volgens Veldhuijzen. Zeker nu alarmeringen steeds meer toenemen. Ruim 60% van de Archipel Thuis-cliënten heeft een alarmeringsknop. Om de registratie efficiënter te laten verlopen, onderzoeken Veldhuijzen en haar team of het mogelijk is om de geleverde zorg, bestede tijd, rapportages en declaraties direct te registreren in het cliëntendossier. ‘Als dat lukt, komt het handmatig invullen van het registratieformulier te vervallen. Dat scheelt enorm in tijd.’

Op schema

Ook is Veldhuijzen druk bezig met het stroomlijnen van de zorgplannen van cliënten in het kader van de afschaffing van de 5 minutenregistratie per januari 2020. ‘Waar mogelijk houden we in de zorgplannen rekening met (onverwachte) hindernissen in de duur en intensiteit van de zorg. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een handeling meer tijd inneemt dan verwacht, of juist minder tijd vraagt. Gelukkig kan er meer worden gecompenseerd, omdat niet iedere vijf minuten geregistreerd hoeft te worden. Dat vermindert de registratielast enorm. Ook geeft het rust. Zorgverleners hoeven niet meer continu op de klok te kijken of ze wel op schema zijn.’

Meer werkplezier

Zorgverleners gaven aan dat door de afname van de administratielast het werken een stuk relaxter is geworden. Het geeft een nieuwe impuls aan het werk en het vergroot het werkplezier

Dat het in de praktijk echt zo werkt, bleek ook uit de feedback op de pilot die Archipel Thuis onlangs ter voorbereiding deed. ‘Zorgverleners gaven aan dat door de afname van de administratielast het werken een stuk relaxter is geworden. Het geeft een nieuwe impuls aan het werk en het vergroot het werkplezier.’ Het streven is per 1 september aanstaande organisatie breed deze nieuwe manier van werken volgens planning = realisatie in te voeren, laat Veldhuijzen weten.

Kleine stapjes, groots effect

Sabine Veldhuijzen is blij met de schrapsessies die Vilans organiseert. ‘Het is prettig om te kunnen sparren met collega’s uit het veld. Je merkt dat die veelal tegen diezelfde administratielasten aanlopen. Het gevoel dat je niet de enige bent, is geruststellend. Bovendien hoeven we daardoor niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Op Zorg voor Beter staan stappenplannen en tips om met kleine aanpassingen de administratieve lasten te verminderen. Daar maken wij veel gebruik van.

Kritischer kijken

Sowieso zijn we door de schrapsessie veel kritischer gaan kijken naar onze eigen registratielast. De input die we tijdens de schrapsessie hebben opgehaald, heeft iets in gang gezet. Zo hoorden we dat bij een kleine wijziging het zorgdossier niet telkens opnieuw moet worden ondertekend. Geweldig dat zo’n relatief kleine aanpassing in de registratielast zo’n groots effect heeft. Wij gaan hier zeker mee door!’