Van de 1.020 deelnemers aan de peiling zegt 53% dagelijks te maken te hebben met eenzame cliënten. 81% heeft onvoldoende tijd om eenzame cliënten te helpen. Een verpleegkundige: ‘Je mag geen kopje koffie meer met je cliënt drinken. Tijd is op de minuut gepland, alleen voor noodzakelijke zorg is nog tijd.’ Hoewel het signaleren en helpen doorbreken van eenzaamheid niet tot de kerntaken van verpleegkundigen en verzorgenden behoort, ziet toch maar liefst 92% een belangrijke rol hierin weggelegd voor zichzelf en collega’s. ‘Het signaleren van eenzaamheid is het belangrijkste wat we kunnen doen.’ 

Bekijk de peiling in cijfers (jpg)

Maatschappelijk probleem

Je mag geen kopje koffie meer met je cliënt drinken. Tijd is op de minuut gepland.

Sonja Kersten, directeur van V&VN: ‘Als je zo dicht bij mensen komt, zie je vaak als eerste hoe het echt met iemand gaat. En dus of iemand eenzaam is. Dat maatschappelijke probleem krijgen we niet als bij toverslag opgelost. Het is een symptoom van hoe we met elkaar, en vooral met ouderen, omgaan. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen het wel bespreekbaar maken, een luisterend oor bieden en mensen met elkaar in contact brengen. Het inschakelen van een sociaal netwerk, hoe klein ook, kan iemand al enorm helpen.’ 

Meer informatie over de peiling eenzaamheid op de website van V&VN