Elsbeth Zielman vertelt: ‘Ik merk dat bewoners intimiteit als belangrijkste ervaren. Met intimiteit gaat het om kleine, maar hele wezenlijke dingen. Ik was verrast hoe zoiets kleins als: even een gesprek, of een kleine aanraking zoveel voor iemand kan betekenen.’

Van partner naar verzorger

‘Eén man vertelde me tijdens een groepsgesprek hoe zijn relatie was veranderd. Zijn partner was meer een verzorger geworden. Meneer was inmiddels naar de dagbesteding om zijn vrouw te ontlasten. Wanneer hij thuis was, ergerde zijn vrouw zich aan hem. Hij miste contact met zijn vrouw en gaf aan dat zijn vrouw niet meer zijn maatje was zoals vroeger. Zo’n veranderde relatie kan gevolgen hebben voor intimiteit. Hierdoor kunnen mensen het “knuffelen” of het “tegen elkaar aan liggen’ missen, of het voelt niet meer zo als voorheen.’

Eigen grenzen, normen en waarden

‘Veel van de mensen die ik sprak hebben vooral behoefte aan intimiteit, seksualiteit zeggen zij als minder belangrijk te ervaren. Verder blijkt dat zorgmedewerkers het vooral moeilijk vinden om over seksualiteit te praten.

Mensen kunnen het knuffelen of tegen elkaar aan liggen missen.

Ook gaan ze soms lichamelijk contact het liefst helemaal uit de weg uit angst voor wat dit kan oproepen. In een verpleeghuis was bijvoorbeeld een meneer die geregeld seksueel ontremd gedrag vertoonde. Het team had daarop de afspraak gemaakt om geen lichamelijk contact meer te hebben met hem. Een medewerkster gaf aan vanuit haar eigen normen en waarden wel af en toe een arm om meneer heen te willen slaan of even een hand op zijn schouder te willen leggen.’

‘Mijn collega vond het raar’

Normen en waarden verschillen dus per zorgprofessional. Dit merkte ook Eva Peters op haar stageplek: ‘We hadden op de afdeling een cliënt die duidelijk liet zien in zijn doen en laten dat er seksuele behoeftes lagen, ik heb dat toen aangekaart bij een collega en haar gezegd dat er bureaus zijn die deze zorg via prostituees leveren, zoals de Stichting Alternatieve Relatiebemiddeling of De Ultieme Zorg. Mijn collega stond daar niet voor open en vond dat raar.’

Een open werkcultuur 

Student Robin Keulen heeft gemerkt dat de werkcultuur verschil uitmaakt of je zo’n onderwerp kunt aankaarten of niet. ‘Omdat ik op meerdere plekken stagiair ben geweest, merk ik echt verschil. Ik denk dat je het hier makkelijker over kunt hebben op plekken waar collega’s open tegen elkaar zijn.’

Themaweek op college

Eva Peters en Robin Keulen zijn beiden student op het Summa College die de themaweek  ‘Seksualiteit en intimiteit’ organiseert. In zo’n week geven studenten elkaar presentaties om het onderwerp bij elkaar onder de aandacht te brengen. Keulen:  ‘Zo’n week is een goede start en ik ben blij dat het er is, maar ik denk wel dat er meer voor nodig is om het onderwerp bespreekbaar te maken.’

Behoefte aan tools

Uit een poll die we voor Zorg voor Beter uitvoerden, blijkt dat de meeste stemmers behoefte hebben aan ondersteuning en tools hoe het gesprek aan te gaan met bewoners over het beleven van intimiteit en seksualiteit. Op de tweede plek stond aandacht voor het thema binnen de opleiding of scholing. Bekijk de hele poll. 

Meer aandacht voor dit onderwerp 

Vilans wil samen met het kenniscentrum Rutgers de zorg en aandacht voor intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis en daarmee de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Dit sluit goed aan bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 

Doel is de (toekomstige) zorgprofessionals beter toe te rusten met kennis, vaardigheden en hulpmiddelen zodat zij  een probleem of behoefte kunnen oppikken, daarover in gesprek kunnen gaan en kunnen helpen. Zij werken daarom samen met drie verpleeghuizen en drie onderwijsinstellingen aan het verder ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen voor de praktijk en lesmateriaal voor mbo, hbo en universitaire opleidingen.