Vaker zoeken naar alternatieven 

De Wzd gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, tenzij het niet anders kan. Dat betekent dat de noodzaak om op zoek te gaan naar (vrijwillige) alternatieven groter wordt.

Aansluiten bij de praktijk

De alternatieven uit de bundel zijn nog steeds heel waardevol. Dat blijkt ook uit het aantal boekjes dat al jarenlang verkocht en gedownload wordt. Dit voorjaar willen we de bundel herzien en daarvoor hebben we zorgprofessionals nodig. Want de nieuwe versie moet – behalve bij de nieuwe wet – vooral ook aansluiten bij de praktijk.  

Wat we vragen

We zijn op zoek naar 4 professionals die regelmatig gebruik maken van de bundel. Op woensdag 22 januari van 10.00 tot 12.30 uur komen we bij elkaar in Utrecht om te sparren over de uitgangspunten voor de vormgeving en de inhoud van de nieuwe bundel. Vervolgens vragen we je om twee keer mee te lezen met een deel van de bundel en via de mail je reactie te geven. Natuurlijk krijg je na afloop een gratis exemplaar van de nieuwe bundel.