Waarom wilde Insiang het boekje bij de Meandergroep gebruiken? Insiang: ‘Ik was al gewend om te werken met een levensgeschiedenisboekje bij mensen met gedragsproblemen en beginnende dementie. Spreken over vergeten is niet alleen mooi opgemaakt, maar gaat een stapje verder. Er wordt ook gevraagd naar de voorkeuren en wensen van bewoners. Dat sluit heel erg aan bij onze wens om onze bewoners goed te kennen. Hoe meer je weet over iemands levensgeschiedenis des te beter kun je handelen in het belang en welzijn van een bewoner. Dit staat vaak los van of er nu wel of geen beginnende dementie is. En mocht dit wel het geval zijn en er uiteindelijk merendeels gedragsproblemen ontstaan, dan spaart het je enorm veel voorwerk.’

Download het boekje ‘Spreken over vergeten’ (pdf)
Of bestel een exemplaar voor € 6,95 op de website van Spreken over vergeten.

Betere vertrouwensband

Het boekje werd een succes. Inmiddels hebben 1.000 exemplaren hun weg gevonden in de organisatie en werken activiteitenbegeleiders, zorgassistenten en praktijkondersteuners ermee. Insiang: ‘Het samen invullen van het boekje met de bewoner zorgt voor een betere vertrouwensband, wat gewoon fijn is voor beide partijen. Je kunt het ook gebruiken als communicatiemiddel en er herinneringen mee ophalen met de bewoner. Dat zorgt voor rust en ontspanning, denk aan de benaderingswijze van reminiscentie.’

Enthousiaste families

‘We hebben het boekje besproken op een familieavond. De aanwezige families reageerden erg enthousiast,’ vervolgt Insiang. ‘We hebben daarom besloten op mijn locatie alle bewoners het boekje aan te bieden. Het gezamenlijk invullen van het boekje leidt tot ideeën om het welzijn van bewoners te bevorderen.’ 

Input voor activiteiten

‘Ik heb de boekjes ook geïntroduceerd bij de activiteitenbegeleiding, zodat zij een beter activiteitenplan kunnen opstellen,’ vertelt Insiang. ‘De zorgassistentes zijn ingelicht, die kunnen een 1-op-1-activiteit doen samen met de bewoner en het boekje gebruiken als communicatiemiddel, samen herinneringen ophalen en foto’s bekijken. De praktijkondersteuners weten ook af van het boekje. Zij hebben ongeveer dezelfde werkwijze als ik, dus het boekje is ook voor hen heel nuttig.’ 

Boekje Spreken over vergeten

Spreken over vergetenHet boekje ‘Spreken over vergeten’ (pdf) helpt mensen met beginnende dementie om na te denken over hun wensen en voorkeuren en hier tijdig over te praten met hun naasten. Later in het ziekteproces wordt dit steeds moeilijker. Het boekje is gemaakt binnen een Memorabel-project van ZonMw. Netwerk Dementie Noord-Holland Noord ontwikkelde het boekje in samenwerking met Omring, De Pieter Raat Stichting, Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland en Zorgcirkel, NIVEL en Vilans. Kijk voor meer informatie op de website Spreken over vergeten