Lees meer over de interventie op de website van het Nivel:

Wat houdt de interventie in?

De onderzoekers ontwikkelden de online interventie om zelfmanagement bij mantelzorgers van mensen met dementie te ondersteunen. De interventie bestaat uit 3 elementen:

  1. E-mailcontacten op maat tussen mantelzorgers en een dementieverpleegkundige. Zo kunnen verpleegkundigen mantelzorgers persoonlijk ondersteunen.
  2. Online video’s over omgaan met veranderend gedrag bij dementie. Aan de hand van deze video’s krijgen mantelzorgers tips om goed met het gedrag van hun naaste om te gaan.
  3. E-bulletins met informatie over veranderingen in gedrag en hoe ermee om te gaan.

Mantelzorgers positief

Uit een evaluatie blijkt dat mantelzorgers die deze interventie gebruiken erg positief zijn over de tool. Ze zijn vooral erg tevreden over de mailcontacten met de dementieverpleegkundigen. Deze mails zijn toegespitst op hun specifieke situatie en dus erg handig. Ook voelden de mantelzorgers zich erkend in hun belangrijke rol en soms ook zware situatie. Ten slotte bleken de mantelzorgers veel waarde te hechten aan de positieve bevestiging van de verpleegkundige over hoe zij reageerden op het gedrag van hun naaste. Het advies aan verpleegkundigen is dan ook om de specifieke antwoorden te geven op vragen van mantelzorgers. Algemeen geformuleerde adviezen werken meestal niet. 

Kennisclips voor mantelzorgers en verpleegkundigen

Naast de mails zijn er ook 3 online kennisclips ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen AmsterdamUMC, het Nivel en Hogeschool InHolland, met subsidie van ZonMw. De videoclips gaan over veranderd gedrag bij dementie, het bevorderen van zelfmanagement en tips voor het bieden van zelfmanagementondersteuning via de mail.

Kennisclip 1

https://vimeo.com/359482401

Kennisclip 2

https://vimeo.com/359482428

Kennisclip 3

https://vimeo.com/359482462