Het lijkt weer iets extra’s dat moet, maar een lerend netwerk kan een organisatie veel opleveren. In het netwerk draait het om de lerende dialoog. Je hoeft samen geen besluiten te nemen en je hoeft het ook niet met elkaar eens te zijn. Nieuwsgierigheid is wel belangrijk. Je kunt namelijk leren van elkaar. Door het delen van activiteiten of inzichten rond belangrijke thema’s uit het kwaliteitskader bijvoorbeeld.

Je kunt niet alles alleen oplossen. Samen weet je meer.

Lerende organisatie

De zorg voor bewoners in verpleeghuizen wordt steeds complexer. Het is daarom belangrijk dat je snel kunt inspelen op veranderingen. Alleen op die manier kun je blijvend kwalitatief goede zorg leveren. Een lerende organisatie is nodig om antwoord te geven op huidige en toekomstige vragen en behoeften binnen de verpleeghuiszorg. Maar je kunt niet alles alleen oplossen. Samen weet je meer. Je maakt veel sneller stappen als je verschillende perspectieven naast elkaar zit. Dat kan gemakkelijker als je met andere organisaties afspraken over samenwerking en uitwisseling maakt.

Hoe start je een lerend netwerk?

Hoe vorm je dan het juiste netwerk? Kies je organisaties in de buurt om reistijd te beperken? Of zoek je een organisatie die juist met dezelfde thema’s worstelt? Als organisatie kun je zelf bepalen hoe je dit vormgeeft en welke thema’s besproken worden. Hoe dit in de praktijk gaat is echter nog niet duidelijk.

Wij willen graag leren van de ervaringen van bestaande lerende netwerken. Vul onderstaande vraag in en deel jouw ervaringen in een reactie hieronder. 


Maakt jouw organisatie deel uit van een lerend netwerk?
De poll is gesloten.

Deel hieronder je ervaringen: 

  • Hoe ziet jullie netwerk eruit? En wat heb je eraan? 

Of als jullie nog geen onderdeel uitmaken van een lerend netwerk: 

  • Wat zijn de obstakels bij het vormen van een lerend netwerk?
  • Wil je hierbij ondersteund worden? 

Deel je ervaringen hieronder. Je mag je reactie ook mailen naar Esther van Baaijen (e.vanbaaijen@vilans.nl).