Binnen het programma ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’, worden algoritmen gebruikt die ontwikkeld zijn op basis van behandelprotocollen, data van de patiënt en landelijk beschikbare data. Door dit slimme datagebruik kunnen patiënten eerder over hun kwaal geïnformeerd worden en indien nodig eerder naar het ziekenhuis verwezen worden.

Slim datagebruik bij verwijzingen

De algoritmen worden onder andere al toegepast voor het bepalen van het al dan niet doorverwijzen van patiënten met hart- en vaatklachten. Het komend jaar wordt onder andere ook gestart met projecten bij voor medicatie beoordeling, risicoinschatting voor noodzakelijke controles voor CVRM-patiënten, waarvoor in 2018 al een pilot uitgevoerd werd, en een indicatie voor het voeren van een behandelwens gesprek met kwetsbare ouderen.

In februari is Jeroen van Wijngaarden, universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), een onderzoek gestart waarin het programma ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ centraal staat. Daarbinnen wordt gekeken naar de factoren die leidend zijn voor het succesvol implementeren van big data-toepassingen in de zorg. Eind 2021 worden de resultaten van dit onderzoek, in de vorm van een wetenschappelijk paper, verwacht.

LUMC in stuurgroep

Met de deelname van het LUMC zal de stuurgroep van het programma ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ uitgebreid worden met Fred Boer, adviseur innovatie LUMC, en Hine van Os, manager van NELL. Daarnaast hebben voorzitter Hans van Selm van zorggroep Alphen op een Lijn en Gerard de Ruijter van SCAL afscheid genomen. Frank den Heijer is de nieuwe voorzitter. Meer informatie over het programma ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’ is beschikbaar op de website gzgr.nl.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.