Binnen een gecontroleerde livegang worden échte gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en de PGO van een geselecteerde groep patiënten uitgewisseld op de veilige en betrouwbare MedMij-manier. MedMij werkt hierbij samen met PROVES: een programma dat de werking van MedMij in de praktijk toetst. De GLG met Dermazuid begon op 27 mei.

Samenwerking in livegang

In totaal doen 15 patiënten mee met de GLG. DermaZuid werkt samen met DVZA Drimpy en de PGO’s van Drimpy en Digeketen. Een DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) is gecertificeerd om op de MedMij-manier de gegevensuitwisseling tussen een informatiesysteem en een PGO te faciliteren.

De inzichten en verbeteringen uit de GLG worden meegenomen in de doorontwikkeling van MedMij en verdere livegangen. Ook worden gebruikerservaringen van patiënten en zorgverleners verzameld. MedMij gebruikt de resultaten om andere partijen te helpen bij de uitrol en implementatie van PGO’s in Nederland.

Steeds meer GLG’s

De Basisgegevensset Zorg is een set van gegevens die in vrijwel elke situatie relevant is, PDF/A betreft de uitwisseling van documenten in pdf-format. Er is een groot aantal gegevensdiensten. Voor steeds meer ervan wordt via een GLG de uitwisseling in de praktijk getoetst. Hetzelfde geldt voor sectoren binnen de zorg.

Zo was GGZ Friesland in februari de eerste Nederlandse ggz-instelling die gegevens kan ontsluiten in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In diezelfde maand was er een GLG waarbij patiënten labwaarden en de duiding hiervan in een PGO binnenkrijgen. Drie huisartsenpraktijken in de regio Utrecht deden mee aan deze pilot die tot 20 april duurt.

Erasmus MC zou vanaf eind maart deelnemen aan een GLG op de afdeling dermatologie, waar een groep patiënten beelden en vragenlijsten kan verzamelen in de PGO’s van Drimpy of Ivido. Voor eind maart stond verder een livegang bij Therapeutisch centrum de Berekuyl te Hierden op de planning. Hier ging het om een groep patiënten bij de aangesloten zorgverleners van regionaal zorgnetwerk ‘Onco in Balans’, die gegevens kunnen verzamelen en delen.